Numer rejestracyjny na fakturze VAT

Nabywca towaru lub usługi, chcąc zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodu, musi wykazać jego związek z przychodami przedsiębiorstwa,a jednocześnie dołożyć wszelkiej staranności by poniesiony koszt został właściwie udokumentowany. Zastanówmy …

Więcej