Wynajem długookresowy rośnie najszybciej od ponad 3 lat

Branża wynajmu długoterminowego samochodów (CFM) odnotowała po trzecim kwartale 2015r. najlepsze wyniki od ponad 3 lat. Zgodnie z danymi podanymi przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, czyli organizację reprezentującą w Polsce branże CFM i Rent a Car, rynek wynajmu długoterminowego aut służbowych urósł po trzecim kwartale aż o 14% r/r.

W ostatnim kwartale już więcej, niż co piąte (21,2%) nowe auto osobowe kupione przez firmy w polskich salonach, znalazło się w usługach wynajmu długoterminowego. Imponująco duży jest również wzrost liczby aut w usługach CFM. W pierwszych 9 miesiącach 2015r. wzrost liczby samochodów w wynajmie długoterminowym w Polsce był aż o 71% większy, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zgodnie z danymi po III kwartale 2015r. branża wynajmu długoterminowego samochodów służbowych w Polsce, skupiona w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, czyli organizacji reprezentującej ok. 80% rynku, powiększyła się o 14% w ciągu roku (r/r). Oznacza to, że łączna liczba aut w wynajmie długoterminowym, finansowana i zarządzana przez firmy CFM należące do PZWLP, jest większa o ponad 17 tys. pojazdów (17.054) w porównaniu ze stanem z końca września 2014r.
i wynosi obecnie już ponad 138,5 tys. aut (138.573).

Rok 2015 może być jednym z najlepszych w historii wynajmu długoterminowego aut w Polsce

W samym III kwartale, a więc w porównaniu do stanu z końca czerwca, rynek wynajmu długoterminowego w Polsce urósł o prawie 4 tys. (3.938) samochodów, czyli o  3%. Skumulowany wzrost rynku w trzech kwartałach 2015r. wynosi już dzięki temu 10% (wzrost o 12.697 samochodów), co jest wynikiem rzadko spotykanym nawet w rozwijającej się w Polsce od wielu lat dynamicznie branży wynajmu długoterminowego. Dla porównania, w analogicznym okresie roku ubiegłego, a więc od początku stycznia do końca września 2014r., rynek ten urósł o 7.420 aut. Oznacza to, że wzrost liczby samochodów w usługach wynajmu długoterminowego jest w pierwszych 9 miesiącach roku 2015 aż o 71% większy, niż rok wcześniej (12.697 wobec 7.420 aut).

Z  opublikowanych przez PZWLP danych po III kwartale 2015r. wynika, że rok 2015 może się okazać jednym z najlepszych w historii wynajmu długoterminowego aut w Polsce – mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. – Pomimo, że łączna liczba samochodów firm CFM skupionych w PZWLP wynosi już ponad 138,5 tys. pojazdów, to rynek powiększa się w bardzo wysokim, niespotykanym od ponad 3 lat tempie 14% r/r. Osiągnięcie takiego rezultatu jest możliwe dzięki dynamicznemu wzrostowi liczby aut w wynajmie długoterminowym – w okresie od początku stycznia do końca września 2015 r. był on aż o 71% większy %, niż w porównywalnym czasie rok wcześniej. Na przykładzie najnowszych  danych rynkowych wyraźnie widać, że popularność wynajmu długoterminowego samochodów służbowych wśród przedsiębiorców w naszym kraju bardzo szybko rośnie. W efekcie, usługi te stają się  jedną z głównych form użytkowania aut przez firmy w naszym kraju. Obecnie decyduje się na nie już więcej niż co piąta firma w Polsce. Wynajem długoterminowy jest coraz chętniej wybierany przez przedsiębiorców zamiast zakupu pojazdów za gotówkę, na kredyt lub nabycie poprzez klasyczny leasing finansowy czy operacyjny, gwarantujący tylko zewnętrzne finansowanie aut, bez ich obsługi administracyjnej i serwisowej.

Zgodnie z danymi IBRM Samar w III kwartale 2015r. w Polsce do firm sprzedano łącznie ponad 55,5 tys. nowych aut osobowych. Według ekspertów PZWLP, w wynajmie długoterminowym w tym okresie znalazło się 11,8 tys. tych pojazdów (z czego firmy PZWLP zakupiły ponad 9,2 tys. aut), co stanowi 21,2% łącznej sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm. Jednocześnie, warto podkreślić, że to właśnie firmy są obecnie głównym motorem napędowym sprzedaży nowych aut w Polsce. W trzecim kwartale nowe auta osobowe aż w 70% przypadków były w naszym kraju nabywane przez klientów korporacyjnych (firmy).

Full Service Leasing najchętniej wybierany spośród usług wynajmu długoterminowego

Niezmiennie najchętniej wybieraną przez przedsiębiorców w Polsce usługą w ramach wynajmu długoterminowego jest Full Service Leasing (FSL). Na koniec września w łącznej flocie ponad
138,5 tys. pojazdów firm CFM skupionych w PZWLP, w Full Service Leasingu (zwanym inaczej leasingiem operacyjnym z pełną obsługą) znajdowało się 74,4% aut (103.137). Usługa ta gwarantuje nie tylko zewnętrzne finansowanie floty, ale również kompleksowe zarządzanie autami firmowymi, obejmujące codzienną administrację (np. przeglądy, rejestracje), ubezpieczenie, likwidację szkód, assistance, wymianę opon i auta zastępcze oraz wszelkie konieczne w służbowych samochodach naprawy i czynności serwisowe. Największe oszczędności w łącznych kosztach finansowania
i eksploatacji floty są osiągane właśnie w przypadku Full Service Leasingu, który zapewnia firmie duży komfort w użytkowaniu aut służbowych, nie angażując jej pracowników i wewnętrznych zasobów do czynności obsługowych związanych z parkiem pojazdów firmowych.

Drugą w kolejności najbardziej popularną usługą jest Wyłączne Zarządzanie (FM – Fleet Management), w której w łącznej flocie firm PZWLP na koniec III kwartału znajdowało się 13,9% pojazdów (19.233). W przypadku Wyłącznego Zarządzania przedsiębiorca powierza zewnętrznemu dostawcy (firmie CFM) zarządzanie parkiem aut służbowych, pojazdy finansując jednak we własnym zakresie, w dowolnej formie.

Zgodnie z danymi PZWLP po III kwartale najmniej, bo 11,7% samochodów (16.203) w wynajmie długoterminowym, znajduje się w  usłudze Leasingu z Serwisem (LS), która jest uproszczoną formą Full Service Leasingu. Usługa ta, podobnie jak Full Service Leasing, zapewnia zewnętrzne finansowanie floty, ale nie z pełną, a częściową obsługą administracyjną i serwisową aut służbowych (np. tylko ubezpieczenie, assistance oraz serwis mechaniczny).

Największymi firmami należącymi do PZWLP pod względem liczebności łącznej floty w usłudze Full Service Leasingu, będącej najbardziej rozwiniętą formą wynajmu długoterminowego, są po III kwartale 2015r. kolejno:  LeasePlan Fleet Management Polska (22.103 auta), Arval Polska (16.019 samochodów), Alphabet Polska Fleet Management (12.706 pojazdów), Carefleet (10.661 aut) oraz ALD Automotive Polska (9.999 samochodów).

Coraz więcej samochodów hybrydowych w wynajmie długoterminowym

W liczącej ponad 138,5 tys. samochodów łącznej flocie firm wynajmu długoterminowego, skupionych w PZWLP, niezmiennie od lat najchętniej wybieranym rodzajem napędu pozostaje silnik dieslowski, który występuje w 71,3% aut. Silniki benzynowe napędzają 28,5% pojazdów.

Auta ekologiczne, czyli wyposażone w silniki hybrydowe i elektryczne, mają natomiast udział marginalny – na poziomie 0,2%. Warto zwrócić jednak uwagę na fakt, że liczba samochodów napędzanych silnikami ekologicznymi systematycznie i dynamicznie rośnie. W ciągu ostatnich 6 miesięcy ich liczba zwiększyła się o połowę – ze 199 aut tego typu na koniec marca do 299 pojazdów po III kwartale 2015. Wzrost ten został wygenerowany wyłącznie dzięki zwiększającej się liczbie samochodów hybrydowych. Na koniec września w łącznej flocie firm PZWLP znajdowało się 291 (wobec 189 na koniec I kwartału 2015) aut z silnikami hybrydowymi oraz 8 samochodów elektrycznych.

Do najpopularniejszych aut użytkowanych w Polsce w wynajmie długoterminowym należą obecnie: Skoda Octavia, Ford Focus, Skoda Fabia, Toyota Yaris oraz Opel Astra.

Ponad 11 tys. aut wypożyczalni samochodów w PZWLP

W sierpniu do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów przystąpiły kolejne 2 wiodące na krajowym rynku firmy z branży Rent a Car – duże, sieciowe, polskie wypożyczalnie samochodów Panek oraz 99rent. Nowi członkowie dołączyli do utworzonej w PZWLP w maju Grupy Firm Rent a Car, czyli odrębnej struktury organizacyjnej, skupiającej i reprezentującej w Polsce wypożyczalnie samochodów. Dzięki temu do funkcjonującej wewnątrz PZWLP Grupy Firm Rent a Car należy już obecnie 7 firm, największych międzynarodowych i polskich wypożyczalni aut: Avis, Budget, Express, Hertz, Panek, Sixt i 99rent.

Skupione w PZWLP firmy Rent a Car reprezentują znaczącą część rynku wynajmu krótko- i średnioterminowego samochodów w Polsce. Po III kwartale 2015r. łączna flota wypożyczalni należących do organizacji liczyła już ponad 11,2 tys. (11.243) samochodów. Firmy te zakupiły razem od początku lipca do końca września 2.340 nowych aut osobowych.

PZWLP w III kwartale 2015 – coraz silniejsza pozycja na  rynku flotowym i motoryzacyjnym

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów obchodzi w tym roku jubileusz 10 lat swojej działalności. Po dołączeniu do organizacji w sierpniu 2015 roku dwóch kolejnych wiodących firm Rent a Car, do PZWLP należy już obecnie 21 firm.  Wśród członków organizacji znajdują się najważniejsze w Polsce firmy CFM, reprezentujące ok. 80% rynku oraz najbardziej liczące się nie tylko na polskim, ale i światowym rynku, wypożyczalnie samochodów. PZWLP jest obecnie najważniejszą organizacją szeroko pojętego rynku flotowego, która ma znaczący wpływ na kształt i warunki funkcjonowania w Polsce branży wynajmu długoterminowego samochodów (CFM) oraz branży wynajmu krótko- i średnioterminowego (Rent a Car).

Biorąc pod uwagę wszystkie oferowane przez należące do organizacji firmy usługi, a więc wynajem krótko-, średnio- i długoterminowy samochodów oraz także klasyczny leasing finansowy lub operacyjny pojazdów (wyłącznie zewnętrzne finansowanie, bez obsługi floty), członkowie PZWLP zakupili w III kwartale łącznie prawie 18,5 tys. (18.424) nowych samochodów osobowych. Oznacza to, że co trzecie (33%) nowe auto osobowe sprzedane w polskich salonach w tym okresie do klienta komercyjnego (do firm), zostało zakupione przez członków PZWLP.