Dynamiczny wzrost wynajmu długoterminowego

Z opublikowanych przez PZWLP danych, czyli organizacji skupiającej największe i najważniejsze w Polsce firmy wynajmujące i leasingujące auta wynika, że rynek wynajmu długoterminowego (CFM) urósł po I kwartale o 11,1% w skali roku. W okresie od stycznia do końca marca, a wiec tylko w pierwszych trzech miesiącach roku, dynamika wzrostu wyniosła 3,6% i była wyższa o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. W I kwartale 2015 roku w wynajmie długoterminowym znalazł się co piąty (20%) nowy zakupiony przez firmy samochód osobowy w Polsce oraz blisko co trzecie (30,8%) nowe leasingowane auto osobowe.

Większe, niż rok wcześniej tempo wzrostu łącznej liczby wynajmowanych długoterminowo samochodów, odnotowane w pierwszym kwartale 2015 roku, przy jednoczesnym blisko 5% spadku całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm w tym samym czasie potwierdza, że przedsiębiorcy w Polsce coraz częściej decydują się na usługi wynajmu długoterminowego, zastępując nimi inne formy finansowania floty.

Podczas, gdy z polskich salonów wyjechało w I kwartale 2015 roku prawie o 5% mniej samochodów  zakupionych łącznie przez przedsiębiorców, niż rok wcześniej, to jeśli chodzi o wynajem długoterminowy, obserwujemy zjawisko zupełnie odwrotne  – mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. – Na spadek całkowitej sprzedaży nowych pojazdów do firm miał wpływ przede wszystkim tzw. efekt okienka derogacyjnego, który wystąpił w pierwszych trzech miesiącach zeszłego roku. Spowodował on wówczas jednorazowy dodatkowy popyt wśród przedsiębiorców na tzw. samochody „z kratką”. Ponad 23 tys. aut tego typu zostało nabyte przez firmy w zdecydowanej większości w zwykłym leasingu oraz na kredyt i za gotówkę. W efekcie, w I kwartale bieżącego roku sprzedaż aut do  firm w tych formach finansowania była niższa, co przełożyło się również na zmniejszenie łącznej liczby rejestracji nowych pojazdów na REGON. Zjawisko wzmożonych zakupów aut z kratką w przypadku wynajmu długoterminowego praktycznie nie wystąpiło. W związku z tym w I kwartale bieżącego roku branża ta odnotowała po raz kolejny bardzo wyraźny wzrost. Co więcej, tempo wzrostu łącznej liczby aut w wynajmie długoterminowym w pierwszych trzech miesiącach 2015 roku było nawet o 0,6% wyższe, niż rok wcześniej. Świadczy to z jednej strony o dużej odporności branży CFM na jednorazowe wahania koniunktury na rynku, a z drugiej o ciągle dynamicznie wzrastającej roli wynajmu długoterminowego w finansowaniu flot samochodów służbowych w polskich firmach. W perspektywie kilkunastu najbliższych lat polski rynek upodobni się do Europy Zachodniej, gdzie w wynajmie długoterminowym znajduje się 70-80% wszystkich leasingowanych aut, a także zdecydowana większość ogółu aut służbowych.

Zgodnie z danymi IBRM Samar w I kwartale 2015 roku całkowita sprzedaż nowych samochodów osobowych do firm w Polsce wyniosła 51 tys. aut (51.082), z czego na firmy leasingowe i CFM łącznie przypadło ponad 33 tys. pojazdów.  Z analiz PZWLP wynika, że branża wynajmu długoterminowego (CFM)  zakupiła w tym okresie ok. 10,2 tys. aut osobowych. Oznacza to, że wygenerowała 20% łącznej sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm w kraju oraz miała blisko 1/3 (30,8%)  udziału w nowych wyleasingowanych w tym okresie autach osobowych. Firmy skupione w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, reprezentujące ok. 80% całego rynku CFM w Polsce, zakupiły łącznie 8.006 samochodów osobowych na potrzeby oferowanych klientom usług wynajmu długoterminowego.

Polscy przedsiębiorcy stawiają na kompleksowe finansowanie i obsługę floty

Łączna flota samochodów w usługach wynajmu długoterminowego, należąca do firm skupionych w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, wynosi po I kwartale 2015 r. prawie 130,5 tys. aut (130.409). Zdecydowana większość pojazdów, bo aż 74,7% (97.467 aut), znajduje się w usłudze Full Service Leasingu (FSL), inaczej zwanej leasingiem operacyjnym z pełną obsługą, gwarantującej przedsiębiorcom nie tylko zewnętrzne sfinansowanie floty, ale również kompleksową obsługę administracyjną i serwisową aut służbowych. W usłudze Leasingu z Serwisem, czyli leasingu operacyjnym z niepełną obsługą, zapewniającym poza finansowanej aut służbowych, także min. 2 dodatkowe usługi np. ubezpieczenie oraz zarządzanie wymianą i serwisem opon, znajdowało się 13,8% samochodów (17.997). Auta w Wyłącznym Zarządzaniu (Fleet Management), czyli w usłudze, w której przedsiębiorca finansuje swoje pojazdy samodzielnie i w dowolnej formie, firmie CFM powierzając jedynie opiekę administracyjną i serwisową nad własną flotą, stanowiły 11,5% całego parku samochodów (14.945 aut).

Pierwszą trójkę największych firm wynajmu długoterminowego (CFM) w Polsce, biorąc pod uwagę nie tylko członków PZWLP reprezentujących ok. 80% rynku, ale również niezrzeszoną, lecz wspólnie raportującą ze Związkiem firmę Masterlease, stanowią po I kwartale 2015 roku kolejno: LeasePlan Fleet Management Polska (24.303 samochody), Masterlease (22.153 pojazdy) oraz  Arval Service Lease Polska (16.701 aut).

Dominuje diesel, ale pojawiają się już silniki hybrydowe i elektryczne

Wśród ponad 130 tysięcy samochodów znajdujących się w usługach wynajmu długoterminowego firm skupionych w PZWLP, dominującym rodzajem napędu po I kwartale 2015 roku pozostaje silnik diesla, który występuje w przypadku 71,5%  aut (93.247). Pojazdy napędzane silnikami benzynowymi stanowią 28,3% (36.959) łącznego  parku pojazdów. Wśród wynajmowanych długoterminowo aut firm PZWLP zaczynają się już również pojawiać samochody z napędami ekologicznymi, które stanowią jednak wciąż marginalną część ogólnej floty. Silnik hybrydowy występuje w przypadku 189 samochodów, natomiast napęd w pełni elektryczny posiada 10 aut.

Najpopularniejszymi samochodami  w wynajmie długoterminowym we flotach firm należących do PZWLP na koniec marca 2015r. były: Skoda Octavia, Ford Focus, Skoda Fabia, Opel Astra i Volkswagen Golf.

Ponad 7 tysięcy samochodów firm Rent a Car w PZWLP

W lutym 2015r. do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów przystąpiło 3 światowych liderów branży Rent a Car, firmy Budget, Hertz oraz Sixt. Dzięki temu PZWLP skupia obecnie
5 wypożyczalni samochodów, oferujących usługi wynajmu krótko (do 30 dni) i średnioterminowego (1 miesiąc – 2 lata) pojazdów. Obok nowych członków, do organizacji należy również firma Avis, jeden z największych na świecie dostawców w branży Rent a Car oraz znana i duża na polskim rynku firma Express.

Po I kwartale 2015 roku łączna flota samochodów firm Rent a Car należących do PZWLP wynosi ponad 7 tys. aut (7.238).  Wypożyczalnie pojazdów skupione w organizacji zakupiły razem
w pierwszych trzech miesiącach roku 863 nowe samochody osobowe.

Znaczenie PZWLP dla kondycji branży motoryzacyjnej coraz większe

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów obchodzi w tym roku jubileusz 10 lat swojej działalności. Do organizacji należy obecnie 19 firm wynajmujących i leasingujących samochody, w tym najważniejsze na polskim rynku firmy CFM, reprezentujące ok. 80% rynku oraz polskie oddziały najważniejszych na świecie wypożyczalni samochodów. Od momentu powołania do życia organizacji liczba jej członków uległa niemalże podwojeniu. PZWLP jest obecnie najważniejszą organizacją szeroko pojętego rynku flotowego, która ma znaczący wpływ na kształt i warunki funkcjonowania w Polsce branży wynajmu długoterminowego samochodów (CFM) oraz branży wynajmu krótko i średnioterminowego (Rent a Car). Poprzez swoich członków, PZWLP ma coraz większy wpływ na kondycję całego sektora motoryzacyjnego w Polsce. Biorąc pod uwagę wszystkie oferowane przez firmy należące do PZWLP usługi, a więc wynajem krótko, średnio i długoterminowy samochodów oraz także zwykły leasing pojazdów, członkowie organizacji zakupili łącznie w I kwartale ponad 14,5 tys. (14.593) nowych samochodów osobowych. Oznacza to, że skupione w PZWLP firmy wygenerowały w pierwszych trzech miesiącach roku 28,6% całkowitej sprzedaży nowych aut osobowych do firm w Polsce oraz niecałą połowę (44%) wszystkich nowych wyleasingowanych samochodów osobowych w tym okresie.