PZWLP tworzy Grupę Firm Rent a Car

Pod koniec maja 2015r. w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) utworzona została Grupa Firm Rent a Car, czyli odrębna struktura organizacyjna, skupiająca wypożyczalnie samochodów, będące członkami PZWLP. Grupa jest obecnie tworzona przez 5 firm Rent a Car należących do organizacji. Wśród nich znajdują się zarówno światowi liderzy branży wynajmu krótko i średnioterminowego, jak i jedna z największych polskich wypożyczalni aut. To jednak nie jedyna zmiana w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów w ostatnim czasie. Nowym Członkiem Zarządu PZWLP został Grzegorz Szymański, Prezes Arval Polska.

W ramach utworzonej pod koniec maja Grupy Firm Rent a Car w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów funkcjonuje aktualnie 5 firm członkowskich PZWLP, potocznie zwanych wypożyczalniami samochodów (Rent a Car). Są wśród nich światowi liderzy branży Rent a Car, a więc polskie oddziały międzynarodowych firm Avis, Budget, Hertz i Sixt oraz duża polska firma wynajmu krótko i średnioterminowego aut, czyli Express. Budget, Hertz i Sixt przystąpiły do PZWLP w lutym 2015 roku, firma Avis jest członkiem organizacji od 2013r., natomiast Express należy do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów od blisko 10 lat i jest jednym z założycieli organizacji. W najbliższej przyszłości planowany jest dalszy wzrost liczby wypożyczalni pojazdów skupionych w PZWLP, a przez to dynamiczny rozwój nowo utworzonej Grupy Firm Rent a Car oraz całej organizacji. Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów został utworzony w listopadzie 2005r. i w ciągu niespełna 10 lat działalności liczba należących do niego członków uległa niemalże podwojeniu. Aktualnie w PZWLP skupionych jest 19 firm.

Jednym z priorytetów dla PZWLP jest obecnie zwiększenie reprezentacji interesów branży Rent a Car w Polsce – mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. – W środowisku wypożyczalni samochodów w naszym kraju już od dłuższego czasu narastała potrzeba skutecznego i wspólnego reprezentowania najważniejszych dla branży interesów. Wynikało to z coraz bardziej dynamicznego rozwoju usług wynajmu krótko i średnioterminowego samochodów w Polsce oraz bardzo dużego potencjału wzrostu tej branży. Utworzenie w PZWLP odrębnej struktury organizacyjnej, a więc Grupy Firm Rent a Car, jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie rynkowe. Grupa już dzisiaj, na początku swojej działalności, skupia zdecydowaną większość najważniejszych wypożyczalni samochodów funkcjonujących na polskim rynku, co daje solidną podstawę do jej dalszego planowanego wkrótce rozwoju.

Silna reprezentacja branży Rent a Car w Polsce w PZWLP

W celu efektywnej pracy Grupy Firm Rent a Car w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, którego działalność koncentrowała się do tej pory w znacznej mierze na branży wynajmu długoterminowego samochodów, zyskała ona dużą autonomię działania w ramach struktur organizacji. Grupa Firm Rent a Car, korzystając z potencjału i zasobów organizacyjnych istniejącego od 10 lat na polskim rynku PZWLP, posiada między innymi możliwość samodzielnego decydowania o zasadach swojego funkcjonowania, czy też kierunkach podejmowanych działań oraz ustalaniu priorytetów. Grupa ma również zagwarantowane stałe miejsce jednego swojego przedstawiciela w Zarządzie PZWLP, którym obecnie jest Radosław Lesiak, Członek Zarządu PZWLP, a na co dzień szef firmy Avis Polska. Do najważniejszych celów działającej w ramach struktur PZWLP Grupy Firm Rent a Car należy skuteczna reprezentacja interesów branży wynajmu krótko i średnioterminowego w Polsce, określenie i wyznaczenie jednolitych standardów działalności biznesowej w branży Rent a Car w Polsce, stworzenie zbioru najlepszych praktyk oraz wyznaczanie kierunków rozwoju branży w najbliższych latach.

Grzegorz Szymański nowym Członkiem Zarządu PZWLP

Pod koniec maja 2015r. zmiany zaszły także w Zarządzie PZWLP, do którego, jako Członek Zarządu, dołączył Grzegorz Szymański, na co dzień sprawujący funkcję Prezesa Arval Polska. Zarząd PZWLP zgodnie ze statutem organizacji może liczyć od 3 do 5 osób. Obok Grzegorza Szymańskiego, w jego skład wchodzą obecnie: Marek Małachowski, Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska, Radosław Lesiak, Członek Zarządu, Wiceprezes i Country Manager Avis Polska oraz Daniel Trzaskowski, Dyrektor Sprzedaży Flotowej Volkswagen Leasing.

Statutowe organy PZWLP, w tym Zarząd organizacji, są wybierane przez Walne Zebranie Członków PZWLP na kadencję 2-letnią. Ostatnie wybory w tym zakresie zostały przeprowadzone w czerwcu 2014 roku. Grzegorz Szymański został wybrany na Członka Zarządu PZWLP w wyborach uzupełniających.

Grzegorz-SzymanskiNowy Członek Zarządu PZWLP ma 39 lat i posiada szerokie doświadczenie w branży CFM w Polsce. Grzegorz Szymański od połowy grudnia 2014 jest Prezesem Zarządu i Dyrektorem Generalnym firmy Arval Polska, jednej z największych i najdłużej działających firm wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce, będącej jednym z założycieli PZWLP. Z firmą Arval Szymański jest związany od 9 lat, w której do roku 2011 zajmował stanowisko Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu, a następnie w latach 2011 – 2014 był Dyrektorem Finansowym (CFO) dla Grupy Arval w Regionie Europy Środkowej i Krajów Śródziemnomorskich. Grzegorz Szymański rozpoczynał karierę w departamentach finansowych, m.in. w firmie FM Logistic (branża logistyczna). Ukończył Wydział Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również tytuł Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Illinois. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.