10 lat PZWLP

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów obchodzi w bieżącym roku jubileusz 10 lat swojej działalności. W momencie powstania organizacji, należące do niej firmy generowały łącznie ok. 9% sprzedaży nowych samochodów do firm w kraju oraz dysponowały razem flotą 33 tys. samochodów wynajmowanych długoterminowo. W ciągu niespełna 10 lat, flota PZWLP urosła prawie 4-krotnie. Znacząco zwiększył się również wpływ organizacji na rynek motoryzacyjny w kraju. Członkowie PZWLP generują obecnie już blisko 40% całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm w Polsce. Równolegle do rozwoju PZWLP przebiegała dynamiczna ewolucja wynajmu długoterminowego samochodów. Jeszcze 10 lat temu usługa ta miała w Polsce marginalne znaczenie, a dzisiaj w ten sposób użytkowanych jest już 4 na 10 leasingowanych aut służbowych.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów to obecnie najważniejsza organizacja branżowa rynku wynajmu długoterminowego samochodów (CFM) w Polsce. Została powołana niespełna dekadę temu, w listopadzie 2005 r., przez 10 najważniejszych wówczas na polskim rynku CFM firm. Główne cele działalności PZWLP to m.in. skuteczna reprezentacja branży wynajmu długoterminowego pojazdów wobec organów administracji państwowej, organizacji branżowych oraz instytucji rynku motoryzacyjnego i leasingowego, edukacja na temat nowoczesnych form finansowania i zarządzania flotami samochodów służbowych, czy wspieranie rozwoju i promowanie branży CFM w Polsce. PZWLP skupia się również na tworzeniu i upowszechnianiu najwyższych standardów w zakresie wynajmu i leasingu samochodów oraz propagowaniu rozwiązań wspierających ekologię i bezpieczeństwo we flotach.

Rok 2005:  duży potencjał branży CFM – PZWLP odpowiedzią na potrzeby rynkowe

W momencie powołania do życia PZWLP, usługi wynajmu długoterminowego aut służbowych w Polsce były oferowane już od kilku lat, ale ich znaczenie na krajowym rynku flotowym było wciąż marginalne – cały rynek CFM był obliczany na ok. 60 tys. samochodów.

Leszek-Pomorski-byly-Prezes-PZWLPWszelkie analizy rynkowe wskazywały wówczas jednak na duży potencjał rozwoju branży w Polsce – mówi Leszek Pomorski, były Prezes Zarządu PZWLP (w latach 2008 – 2014), Prezes Alphabet Polska Fleet Management. – W naszym kraju usługi CFM pojawiły się w drugiej połowie lat 90-tych XX wieku. W Europie Zachodniej natomiast, były już wtedy oferowane od ok. 30 lat i auta firmowe w wynajmie długoterminowym stanowiły już tam nie tylko znaczną część leasingowanych samochodów służbowych, ale również wszystkich pojazdów flotowych. Z dostępnych w 2005 r. analiz eksperckich wynikało, że wynajem długoterminowy samochodów stanie się po pewnym czasie równie popularny w Polsce i ma przed sobą wieloletnią perspektywę dynamicznego rozwoju. Zwracano jednak uwagę na konieczność intensywnej i profesjonalnie prowadzonej edukacji na temat branży CFM oraz jej promowania wśród polskich przedsiębiorców. Z uwagi na złożony charakter usług wynajmu długoterminowego, które polegają nie tylko na zewnętrznym finansowaniu floty, ale również zapewnieniu jej pełnej obsługi administracyjnej i serwisowej przez zewnętrznego dostawcę,  były one często zwyczajnie nie rozumiane. W związku z tym, pojawiła się potrzeba powołania organizacji branżowej, której działalność miałaby się skupiać na reprezentacji branży oraz szeroko pojętej edukacji na temat oferowanych przez nią usług. W odpowiedzi na takie oczekiwania utworzony został Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów.  

Od marginalnej usługi dla dużych korporacji,  do 40% udziału w leasingu aut, z dynamicznie rosnącą liczbą klientów MSP

Na koniec 2005 roku, a więc w czasie zbieżnym z powstaniem PZWLP, absolutną większość klientów korzystających wówczas w Polsce z usług wynajmu długoterminowego samochodów stanowiły duże polskie i międzynarodowe korporacje. Po polskich drogach jeździło według szacunków PZWLP ok. 60 tys. aut finansowanych i zarządzanych w ten sposób, co stanowiło marginalną część ogólnie leasingowanych w kraju pojazdów oraz wszystkich samochodów użytkowanych przez przedsiębiorców w działalności biznesowej. W ciągu niespełna 10 lat, rynek CFM urósł blisko 3-krotnie – obecnie w wynajmie długoterminowym znajduje się ok. 170 tys. pojazdów. Diametralnie zmieniła się również struktura klientów firm wynajmu długoterminowego samochodów – z ich usług korzystają obecnie nie tylko duże korporacje.

Marek-Malachowski-aktualny-Prezes-PZWLPW ciągu ostatnich niecałych 10 lat znacząco zwiększył się udział przedsiębiorców i firm z sektora MSP, użytkujących swoje samochody służbowe w ramach wynajmu długoterminowego – mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. – Wynajem długoterminowy ewoluował w Polsce od usługi przeznaczonej wyłącznie dla dużych korporacji, do atrakcyjnego sposobu zewnętrznego finansowania i zarządzania parkiem samochodów służbowych także dla mikro, małych i średnich firm. Jest to wynikiem pojawienia się w firmach CFM oferty usług sprofilowanych pod kątem obsługi i potrzeb sektora MSP. Dynamicznie rosnąca popularność wynajmu długoterminowego wśród firm MSP wynika także z faktu intensywnej edukacji tej części przedsiębiorców w Polsce. Obecnie coraz więcej z nich ma świadomość, że korzyści tego sposobu użytkowania floty są takie same w przypadku dużych korporacji, jak i małych firm. Jednakowo mamy do czynienia z uniknięciem zamrażania znacznych środków finansowych przedsiębiorstwa na samochody służbowe – są one zewnętrznie finansowanie i nie są zaliczane do bilansu firmy. Dodatkowo, przedsiębiorca może się skupić na swojej podstawowej działalności, wszelkie kwestie administracyjne i serwisowe związane z pojazdami służbowymi takie jak np. rejestracje, ubezpieczenia, naprawy, przeglądy, czy likwidacja szkód, pozostawiając wyspecjalizowanej firmie CFM. Na dodatek, dzięki uwolnieniu  wewnętrznych zasobów firmy od samodzielnej opieki nad flotą oraz preferencyjnym stawkom ubezpieczeń, napraw itp. uzyskiwanym przez firmy CFM, a przenoszonym na klientów, przedsiębiorca, nawet ten mały, uzyskuje wymierne oszczędności w łącznych kosztach związanych z autami firmowymi, oscylujące w granicach od kilku do kilkunastu procent.

Aktualnie auta w wynajmie długoterminowym w Polsce stanowią już ok. 40% wszystkich leasingowanych samochodów. Ponieważ rynek CFM rośnie od wielu lat w niezmiennie wysokim tempie 10-12% w skali roku, wynajem długoterminowy zaczyna powoli zastępować starsze i mniej rozwinięte, bo gwarantujące wyłącznie finansowanie bez obsługi floty, formy zewnętrznego finansowania aut służbowych, takie jak np. leasing finansowy.

10 lat PZWLP – od niszowej organizacji, do najważniejszego głosu branży CFM i znaczącego wpływu na cały rynek motoryzacyjny w Polsce

W momencie powstania organizacji, 10 należących wówczas do PZWLP firm, będących najważniejszymi graczami rynku CFM, dysponowało łącznie flotą 33 tys. pojazdów wynajmowanych długoterminowo, co stanowiło ponad 50% udział w rynku. Członkowie PZWLP generowali razem ok. 9% łącznej sprzedaży samochodów do firm Polsce. W okresie 10 lat, organizacja zanotowała bardzo dynamiczny rozwój. Obecnie do Związku należy 16 największych i najważniejszych w kraju firm świadczących usługi wynajmu nie tylko długoterminowego, ale również – choć w mniejszym zakresie – wynajmu krótko i średnioterminowego. Łączna flota firm należących do PZWLP powiększyła się od momentu powstania organizacji prawie 4-krotnie i wynosiła na koniec 2014 roku, wg szacunkowych danych, ponad 125 tys. pojazdów. Znacząco powiększył się w związku z tym udział organizacji w krajowym rynku CFM – wynosi on ok. 80%. Bardzo duży postęp został również wykonany jeśli chodzi o wpływ PZWLP na kondycję i funkcjonowanie całej branży motoryzacyjnej w kraju. Obecnie członkowie PZWLP kupują łącznie już prawie 4 na 10 nowych samochodów rejestrowanych na firmy Polsce.

Od 10 lat jedna z głównych sił napędowych branży – co udało się osiągnąć?

W blisko 10 – letniej historii PZWLP, organizacja podjęła szereg działań i wdrożyła wiele rozwiązań, bazujących na doświadczeniach i standardach zachodnioeuropejskich, które miały kluczowy wpływ na rozwój branży wynajmu długoterminowego w Polsce oraz jej obecną kondycję. Niezwykle istotne było uporządkowanie i opracowanie przez PZWLP najważniejszych pojęć oraz definicji dotyczących wynajmu długoterminowego.

Rynek przez wiele lat wcześniej zmagał się z chaosem i brakiem jednolitego nazewnictwa np. w zakresie oferowanych usług, co znacząco utrudniało prowadzenie biznesu, porównywanie ofert poszczególnych firm CFM oraz przede wszystkim edukację na temat branży i budowanie jej świadomości wśród przedstawicieli funkcjonującego w Polsce biznesu – mówi Leszek Pomorski, były Prezes Zarządu PZWLP (w latach 2008 – 2014), Prezes Alphabet Polska Fleet Management.

Niemniej istotne dla funkcjonowania branży w Polsce było stworzenie i wdrożenie przez PZWLP jednolitych i wysokich standardów prowadzenia działalności biznesowej w zakresie wynajmu długoterminowego. Poza Kodeksem Etyki PZWLP, organizacja we współpracy z eksperckimi firmami SGS i Dekra, opublikowała Przewodnik Zwrotu Samochodów Osobowych, precyzyjnie regulujący warunki zwrotu samochodu firmie CFM po okresie użytkowania. Publikacja została po raz pierwszy wydana w 2007 r. i od tamtej pory była kilkakrotnie, na bieżąco aktualizowana. Z  uwagi jednak na odmienne parametry techniczne oraz warunki użytkowania aut dostawczych w stosunku do samochodów osobowych, konieczne było opracowanie odmiennych standardów zwrotu dla tych 2 typów pojazdów. W związku z tym, w 2013 r., w odpowiedzi na narastające potrzeby rynkowe, PZWLP przy współudziale firm SGS i Dekra, opublikował Przewodnik Zwrotu Samochodów Dostawczych. Dzisiaj Przewodniki Zwrotu Samochodów PZWLP są uznawanym i chętnie stosowanym standardem rynkowym.

Od 2007 r. PZWLP publikuje również na bieżąco aktualizowaną, bezpłatnie dostępną na stronie internetowej organizacji www.pzwlp.pl, broszurę podatkową, w której kompleksowo opisane są wszystkie najważniejsze w przypadku leasingu i wynajmu długoterminowego samochodów regulacje prawno-podatkowe w zakresie VAT, CIT i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Broszura jest przygotowywana przez ekspertów międzynarodowej firmy doradczej Deloitte i jest bardzo cennym źródłem wiedzy podatkowej dla firm i przedsiębiorców w Polsce, korzystających na co dzień z samochodów służbowych.

W obraz polskiego rynku CFM na stałe wpisały się już przyznawane co roku od 7 lat Nagrody PZWLP, które są obecnie jednymi z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży flotowej w Polsce. Nagrody są przyznawane w 4 kategoriach związanych z bezpieczeństwem, ekologią oraz jakością usług w serwisach samochodowych, podczas uroczystych Gal Nagród PZWLP. W imprezach biorą udział najważniejsi w Polsce przedstawiciele firm CFM, leasingowych, producentów i importerów samochodów, koncernów paliwowych, firm ubezpieczeniowych i assistance oraz organizacji branżowych rynku motoryzacyjnego i leasingowego. Dotychczas do Nagród PZWLP nominowanych zostało ponad 530 firm.

PZWLP od kilku lat, raz na kwartał, publikuje również dane statystyczne oraz szczegółowe analizy eksperckie, dotyczące polskiego rynku wynajmu długoterminowego, oparte o wyniki firm należących do organizacji. Dane te są obecnie uznawane za najbardziej wiarygodne źródło informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku CFM w Polsce i są wykorzystywane przez media, publicystów, analityków rynkowych i giełdowych oraz instytucje i organizacje rynku motoryzacyjnego czy leasingowego.

Bardzo istotnym elementem prac PZWLP na przestrzeni ostatnich blisko 10 lat jest również działalność edukacyjna organizacji, dotycząca branży wynajmu długoterminowego. Jest ona prowadzona z wykorzystaniem wiedzy ekspertów PZWLP za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji, m.in. mediów, partnerskich konferencji czy warsztatów branżowych oraz własnych, nieregularnie organizowanych Kongresów Flotowych PZWLP. Edukacja, ale również bieżące informowanie na temat najważniejszych wydarzeń w branży, są prowadzone także z wykorzystaniem strony internetowej PZWLP, która aktualnie stanowi już ważne i licznie odwiedzane przez internautów źródło informacji. Strona PZWLP notuje obecnie ponad 120 tys. unikalnych użytkowników oraz ponad 600 tys. odwiedzin rocznie.

Od 2008 r. PZWLP jest członkiem zbiorowym o specjalnym statusie Związku Polskiego Leasingu (ZPL), czyli organizacji branżowej skupiającej zdecydowaną większość funkcjonujących w Polsce firm leasingujących wszelkie dostępne ruchomości i nieruchomości. Pozwala to na współpracę w strategicznych dla obydwu organizacji kwestiach, wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie leasingu oraz poszerzenie spektrum wzajemnych możliwości. PZWLP, jako członek ZPL, posiada całkowitą autonomię działania i zachowuje własną, odrębną strukturę.

W styczniu 2013 r. do PZWLP przystąpił polski oddział rozpoznawanej na całym świecie międzynarodowej firmy Avis, co oznaczało, że w organizacji znalazła się pierwsza wyspecjalizowana w wynajmie krótkoterminowym (do 30 dni) samochodów firma.

Jednym z głównych kierunków rozwoju Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów w najbliższych kilkunastu miesiącach będzie nie tylko dalsze umacnianie pozycji organizacji w branży wynajmu długoterminowego w Polsce, ale również istotne zwiększanie w PZWLP reprezentacji rynku wynajmu krótko i średnioterminowego pojazdów – mówi Marek Małachowski, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. – Naszym celem i ambicją jest, żeby PZWLP stanowił organizację branżową, reprezentującą w równie dużym stopniu, wynajem samochodów w każdej dostępnej na polskim rynku formie, czyli  krótko, średnio i długoterminowej. 

Pierwszym Prezesem Zarządu PZWLP, w latach 2005 – 2008 był Paul Gogoliński, ówczesny szef Daimler Chrysler Fleet Management. Przez kolejnych 6 lat, od roku 2008 do 2014, pracami organizacji kierował Leszek Pomorski, który na co dzień pełni funkcję Prezesa Alphabet Polska Fleet Management. Leszek Pomorski obecnie zasiada w Radzie Programowej PZWLP, organie utworzonym w strukturach organizacji w ubiegłym roku, którego celem jest eksperckie wspieranie pracy Zarządu PZWLP. Obecnie, od czerwca 2014, Prezesem Zarządu PZWLP jest Marek Małachowski, Dyrektor Zarządzający ALD Automotive Polska. Obok niego, wchodząc w skład Zarządu, organizacją kierują Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Sprzedaży Flotowej, Prokurent Volkswagen Leasing oraz Radosław Lesiak, Członek Zarządu PZWLP, Wiceprezes i Country Manager Avis Polska.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 16 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku fleet management. Członkowie PZWLP tworzą czołówkę głównych graczy w branży – przypada na nich ok. 80% rynku pojazdów obsługiwanych w ramach full service leasingu. Celem działalności organizacji jest kształtowanie
i wpływanie na rozwój branży wynajmu i leasingu pojazdów w Polsce. Firmy członkowskie PZWLP wynajmują i zarządzają obecnie w Polsce łączną flotą ponad 125 tys. pojazdów. Do PZWLP należą: ALD Automotive Polska Sp. z o.o., Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o., Arval Service Lease Polska Sp. z o.o., Athlon Car Lease Polska Sp. z o.o., Avis Polska / Jupol-Car Sp. z o.o., PKO Leasing, mLeasing Sp. z o.o., Business Lease Poland Sp. z o.o., Carefleet S.A., Corpo Flota Sp. z o.o., Express sp. z o.o. sp. k., LeasePlan Fleet Management Polska Sp. z o.o., Nivette Fleet Management Sp. z o.o., Raiffeisen-Leasing Polska S.A., VB Leasing Polska SA, Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. oddział w Polsce. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów zatrudniają w Polsce łącznie ponad 2 tysiące pracowników i wygenerowały w III kwartale 2014 blisko 1/3 (31%) całkowitej sprzedaży nowych samochodów do firm. PZWLP jest członkiem zbiorowym (o specjalnym statusie) Związku Polskiego Leasingu. Organizacja została założona w 2005r. i w tym roku obchodzi jubileusz 10 lat swojego istnienia.

Więcej informacji o PZWLP oraz jego członkach na stronie: www.pzwlp.pl   

 

Źródło/Autor: PZWLP[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]