Milion samochodów we flocie ALD Automotive

ALD Automotive, międzynarodowa firma specjalizująca się w wynajmie długoterminowym (full service leasing) oraz w zarządzaniu flotami pojazdów, przekroczyła liczbę miliona samochodów aktywnie finansowanych oraz zarządzanych w ramach oferowanych usług i przekazanych klientom biznesowym na całym świecie.

Firma oferuje największy zasięg geograficzny w branży, a dzięki osiągniętym bardzo dobrym wynikom w 2013 r. oraz w pierwszym kwartale 2014, zdecydowanie umocniła swoją drugą w Europie i trzecią na świecie pozycję wśród największych dostawców usługi finansowania i zarzadzania flotami pojazdów. Na koniec roku 2013 liczebność flot zarządzanych przez ALD Automotive wyniosła 1 008 840 samochodów. Oznacza to wzrost o 6% w roku 2013 oraz średni wzrost roczny o ponad 8% w ciągu ostatniej dekady. Jednocześnie po podsumowaniu wzrostu w pierwszym kwartale 2014, park pojazdów firmy liczył prawie 1 060 000 samochodów, co daje aż 10% wzrost liczony rok do roku.

Międzynarodowa ekspansja

Najbardziej dynamiczny rozwój ALD Automotive został odnotowany w Meksyku (+67%), Brazylii (+43%) i Chinach (+33%). Firma planuje dalszy dynamiczny rozwój w centralnej i wschodniej części Europy – w zeszłym roku działalność rozpoczął m.in. nowy oddział ALD Automotive na Białorusi, a w tym roku jest tworzone nowe biuro w Bułgarii. Dzięki bezpośredniej obecności w 37 krajach na 4 kontynentach oraz trwającemu już od 2009 r. globalnemu partnerstwu z północnoamerykańską firmą Wheels Inc., ALD Automotive może się poszczycić łączną liczebnością flot obu firm w 40 krajach na poziomie ponad 1 300 000 pojazdów.

Tak dynamiczny przyrost floty jest możliwy dzięki zrównoważonej strategii rozwoju Grupy ALD Automotive opartej na dwóch kanałach sprzedaży: kanale sprzedaży bezpośredniej i własnej profesjonalnej strukturze sprzedaży oraz kanale sprzedaży pośredniej bazującym na współpracy z kluczowymi producentami samochodów oraz czołowymi instytucjami finansowymi.

Atrakcyjna oferta

ALD Automotive łączy korzyści wynikające z obecności globalnej i lokalnej. Firma zapewnia rozwiązania technologiczne i biznesowe na światowym poziomie zapewniając kompleksową obsługę w ramach 40 państw przy jednoczesnym pełnym dostosowaniu oferty do indywidualnych potrzeb klientów na poszczególnych rynkach. Dzięki tak zrównoważonej strategii rozwoju w każdym kraju, ALD Automotive oferuje bardzo konkurencyjne usługi dopasowane do lokalnej specyfiki oraz oczekiwań klientów.

Wyniki finansowe

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym opublikowanym przez Société Générale, spółkę-matkę ALD Automotive, rozwój działalności firmy w zakresie FSL i CFM jest widoczny nie tylko w większej liczebności flot, ale ma również wymiar finansowy. W 2013 r. zysk netto ALD Automotive wyniósł w skali globalnej 270 mln EUR.

Innowacyjne i ekologiczne rozwiązania

ALD Automotive na wielu rynkach europejskich oferuje innowacyjne rozwiązania technologiczne, co obrazuje udostępnienie m.in. aplikacji mobilnej ALD Mobile, zoptymalizowanych narzędzi raportowania dla menedżerów flot ALD net 2.0 czy nowoczesnych urządzeń telematycznych. ALD Automotive kładzie również bardzo duży nacisk na promowanie rozwiązań ekologicznych, oferując pojazdy elektryczne i hybrydowe oraz aktywnie wspiera użytkowników w doborze pojazdów z nowoczesnymi silnikami spalinowymi starając się ograniczać emisję dwutlenku węgla.