Koordynator Floty (Kraków)

Zakres zadań:

  • Przygotowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania telemetrycznego i nawigacyjnego w spółce w oparciu o doświadczenia zagranicznych spółek Grupy;
  • Zarządzanie danymi telemetrycznymi, w tym m.in. gromadzenie oraz aktualizacja danych dotyczących wykorzystania samochodów (ok 145 pojazdów), przygotowywanie regularnych analiz i raportów;
  • Proponowanie i wdrażanie zmian optymalizacyjnych w zakresie logistyki;
  • Współpraca z zagranicznymi spółkami z Grupy Kapitałowej w zakresie dotyczącym samochodów ciężarowych;
  • Regularna wymiana doświadczeń z podobnymi specjalistami z zagranicznych spółek Grupy;
  • Współuczestnictwo w przygotowywaniu budżetów oraz kontrola wykonania w zakresie wydatków związanych z samochodami ciężarowymi;
  • Udział w projektach dotyczących logistyki;
  • Analiza rozliczeń z zakresu czasu pracy kierowców, analiza rozliczeń zużytego paliwa.

Więcej informacji w serwisie pracuj.pl