Ryzyka podatkowe związane z samochodami służbowymi

FLEET TOP MANAGEMNET TRAINING – unikalne spotkanie dla decydentów branży flotowej odbędzie się już 14 maja br. w Hotelu InterContinental w Warszawie. Temat przewodni spotkania to: Ryzyka podatkowe związane z zakupem oraz korzystaniem z samochodów służbowych.”

Fleet Top Mamangement Training – to ogólnopolskie spotkanie organizowane przez wydawcę magazynu FLEET. Celem Fleet Top Management Training jest przede wszystkim poznanie trendów związanych z nowoczesnym zarządzaniem flotą samochodową. Spotkanie organizowane jest tylko raz do roku, dla max. 40 osób, które koordynują procesami związanymi z użytkowaniem aut w firmie, kreują i realizują politykę flotową, opiniują lub decydują o zakupach, współpracy z dostawcami usług na rynku flotowym. Szkolenie jest dedykowane: właścicielom, prezesom małych, średnich i dużych flot samochodowych, dyrektorom zarządzającym, administracyjnym, finansowym, top menedżerom koncernów samochodowych, paliwowych, finansowych i ubezpieczeniowych.

W tym roku – uznani przedmówcy – Andrzej Dębiec partner, radca prawny  międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells oraz Zbigniew Marczyk – starszy prawnik, radca prawny, międzynarodowej kancelarii Hogan Lovells, poprowadzą prelekcję na temat: „Ryzyka podatkowe związane z zakupem oraz korzystaniem z samochodów służbowych. Propozycje optymalizacji rozliczeń podatkowych”.

Podczas spotkania zostaną poruszone m.in. następujące kwestie prawne:

  • Formy nabywania i użytkowania samochodów w firmie  (podatek CIT i VAT).
  • Leasing – kradzież lub szkoda całkowita.
  • Oddanie pracownikowi samochodu do używania – podatek dochodowy i podatek VAT.
  • Przychód pracownika jako wartość otrzymanego nieodpłatnie wynagrodzenia.
  • Używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych.

Szczegóły (oraz formularz zgłoszeniowy) na stronie: www.fleet.com.pl