Administrator Floty (Wrocław)

Opis stanowiska:

  • Nadzór nad stanem technicznym pojazdów oraz prowadzenie dokumentacji technicznej
  • Monitorowanie terminów planowych obsług technicznych
  • Sporządzanie protokołów przekazań sprzętowo – materiałowych
  • Współpraca z warsztatami naprawczymi
  • Dbanie o dostępność i sprawność floty
  • Zgłaszanie szkód komunikacyjnych do ubezpieczyciela
  • Prowadzenie gospodarki magazynowej materiałów eksploatacyjnych
  • Aktualizacja danych w systemie informatycznym
  • Monitorowanie procesów transportowych oraz przekazywanie odpowiednich informacji do klientów zagranicznych – komunikacja w języku angielskim.

Przepraszamy, rekrutacja zakończona.