Audi zapowiada dynamiczny rozwój

Koncern Audi w ponad 100 procentach zrealizował swoje cele w roku 2012. Pomimo odczuwalnych skutków kryzysu spowodowanego zadłużeniem wielu państw i zniżkowych tendencji na całym rynku europejskim, przedsiębiorstwo zanotowało rekordowe wyniki produkcji, dostaw, obrotów i zysków.

W ubiegłym roku Audi sprzedało blisko 1,45 mln pojazdów i podwyższyło przychody ze sprzedaży do 48,8 mld euro. Koncern zwiększył też zysk operacyjny, który wyniósł 5,4 mld euro. Jest to rekordowy w historii przedsiębiorstwa wynik. Operacyjny wskaźnik rentowności sprzedaży za rok 2012 wyniósł 11 procent i przewyższył wskaźnik planowany, którego wielkość, jak zakładano, miała wynieść od pięciu do ośmiu procent. W roku 2013, Audi chce się nadal dynamicznie rozwijać i pozyskiwać kolejnych klientów. Ponadto producent z Ingolstadt planuje zatrudnić w samych tylko Niemczech blisko 1500 nowych pracowników i zaoferować 700 uczniom możliwość nauki zawodu w ramach praktyk.

Podczas konferencji podsumowującej wyniki ubiegłego roku, Audi przedstawiło wskaźniki gospodarcze dotyczące roku obrachunkowego 2012. W obecności ponad trzystu dziennikarzy z całego świata, Rupert Stadler prezes zarządu Audi AG, powiedział
w głównej siedzibie przedsiębiorstwa w Ingolstadt: „Rok 2012 był dla nas bardzo pomyślny. Osiągnęliśmy więcej niż zakładaliśmy, a kupując firmę Ducati poszerzyliśmy ofertę naszego koncernu o kolejną atrakcyjną markę premium. Również w roku 2013, planujemy dalszy rozwój i dzięki oddaniu do użytku dwóch nowych zakładów, chcemy stworzyć warunki do wzmocnienia naszej wiodącej pozycji w sektorze.“ Dodatkowo, począwszy od roku 2016, Audi rozpocznie produkcję kolejnej generacji Audi Q5 w nowym zakładzie, w meksykańskiej miejscowości San José Chiapa.

Rok 2012 był dla Audi kolejnym rokiem rekordów. Przedsiębiorstwo sprzedało na całym świecie dokładnie 1 455 123 pojazdy marki Audi (w 2011 roku: 1 302 659 egzemplarze). Odpowiada to wzrostowi sprzedaży o 11,7 procent i liczbie blisko 152 500 nowych klientów. Równocześnie Audi zwiększyło przychody ze sprzedaży o 10,6 procent do kwoty 48,771 mld euro (w 2011 roku: 44,096 mld).

Mimo pogarszających się warunków ramowych w światowej gospodarce, zysk operacyjny koncernu Audi w ubiegłym roku nieznacznie wzrósł i miał rekordową wartość 5,380 mld euro (w 2011 roku: 5,348 mld). Operacyjny wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł 11 procent (w 2011 roku: 12,1 procent) i znacznie przewyższył wskaźnik planowany, którego wielkość, jak zakładano, miała osiągnąć od pięciu do ośmiu procent.

Koszty zbytu w roku obrotowym 2012 wyniosły 4,593 mld euro (w 2011 roku: 3,599 mld). Wzrost, w porównaniu z rokiem ubiegłym, spowodowany był zwiększeniem sprzedaży, wyższymi kosztami marketingu oraz kosztami zbytu powstałymi wskutek wprowadzenia na rynek nowych modeli, a także realizacji strategicznych koncepcji sprzedaży, np. centrum Audi City w Londynie i Pekinie.

Zysk koncernu Audi przed opodatkowaniem osiągnął wielkość rzędu 5,956 mld euro (w 2011 roku: 6,041 mld).

Kluczowe wskaźniki rentowności odzwierciedlają wysoką dochodowość przedsiębiorstwa. Pokazują, że koncern Audi należy nadal do najbardziej dochodowych przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej na całym świecie. Wysoką wartość ma nie tylko operacyjny wskaźnik rentowności sprzedaży, który wyniósł 11 procent, ale również wskaźnik rentowności sprzedaż przed opodatkowaniem, który osiągnął świetny wynik 12,2 procent (w 2011 roku: 13,7 procent). Wskaźnik ROI (zwrotu z inwestycji) wyniósł w ubiegłym roku obrotowym 30,9 procent (w 2011 roku: 35,4 procent).

Wg Axel’a Strotbek’a, członka Zarządu Audi AG ds. finansów i organizacji, wysoka dochodowość przedsiębiorstwa odzwierciedla słuszność przyjętej strategii rozwoju. Inwestycje w przyszłość uważa on za dowód dalekowzroczności kierownictwa koncernu: „Już pod koniec roku 2011 przyjęliśmy plan inwestycji na skalę niespotykaną w historii naszego przedsiębiorstwa. Do roku 2015 planujemy inwestycje o wartości średnio 3,5 mld euro na rok, po to, by konsekwentnie kroczyć obraną przez nas drogą rozwoju.“

Duża wartość inwestycji w ubiegłym roku opłaciła się. Nowe Audi Q3 pojawiło się na pierwszych rynkach jesienią 2011 roku. W ten sposób, dopiero rok 2012 był pierwszym pełnym rokiem, w którym klienci mogli je nabywać. W samej Europie, w ubiegłym roku sprzedano łącznie blisko 80 tysięcy egzemplarzy tego kompaktowego SUV-a. Jesienią 2011, w salonach samochodowych pojawiło się Audi A6 Avant, które również dało mocny impuls do wzrostu sprzedaży marki Audi na rodzimym kontynencie.

W 2012 roku sprzedaż luksusowych samochodów typu kombi zwiększyła się w Europie o 38,9 procent, osiągając wielkość 63 100 sprzedanych aut. Łącznie, w minionym roku, Audi wprowadziło na europejski rynek prawie 739 tysięcy wszystkich swoich modeli i tym samym, mimo trudnej sytuacji rynkowej, w porównaniu z 2011 rokiem zwiększyło sprzedaż o 1,8 procenta.

W USA, marka z czterema ringami w 2012 roku, z miesiąca na miesiąc notowała coraz większą sprzedaż i przekroczyła dynamikę wzrostu z 2011 roku. Na koniec roku 2012, Audi zdecydowanie prowadziło w segmencie premium na chińskim rynku motoryzacyjnym. Koncern z Ingolstadt notuje wzrost na całym świecie. Na ponad pięćdziesięciu rynkach Audi zanotowało w ubiegłym roku rekordową sprzedaż.

Zarówno w roku obrotowym 2013, jak i w 2014, koncern Audi oczekuje niewielkiego zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Przy tym pozytywny wpływ na wyniki finansowe koncernu będą mieć, poza zakładanym wzrostem sprzedaży, także wdrażane już działania na rzecz poprawy produktywności, ulepszenia procesów produkcyjnych oraz optymalizacji struktury przedsiębiorstwa. Dzięki tym działaniom, przedsiębiorstwo spodziewa się w tych latach operacyjnego wskaźnika rentowności sprzedaży o wartości w przedziale od ośmiu do dziesięciu procent. Zakładany wskaźnik ma zostać osiągnięty mimo dużych nakładów na nowe produkty i rozwiązania techniczne, zwłaszcza tych związanych z koniecznością spełniania założeń zaostrzonych regulacji dotyczących emisji dwutlenku węgla oraz z kosztami rozbudowy międzynarodowej sieci produkcyjnej.

Nowe modele Audi mają pomóc w osiągnięciu tego celu. Na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Genewie marka z Ingolstadt kontynuowała swoją „ofensywę“ modelową, prezentując m. in. Audi A3 Sportback e-tron. W roku 2013 zadebiutuje także limuzyna A3, która wzmocni pozycję Audi na ważnych rynkach chińskim i amerykańskim. Ponadto Audi w bieżącym roku zaprezentuje tak dużo modeli sportowych RS jak nigdy dotąd. Obok Audi RS 7 Sportback i nowego modelu RS Q3, na rynku pojawią się też Audi RS 6 Avant i RS Cabriolet.

Źródło: Volkswagen Group Polska sp. z o.o.