Mercedes Actros z systemem FleetBoard

Jako pierwszy producent na rynku, Mercedes-Benz oferuje pojazdy fabrycznie wyposażone w system telematyczny. Na terenie całej Europy nowy Actros będzie posiadał system zarządzania flotą FleetBoard w standardzie. Z systemu można efektywnie korzystać również we flotach złożonych z pojazdów różnych marek.

Nabywcy nowego Actrosa będą mieli okazję do bezpłatnego testowania pakietów Zarządzania pojazdami oraz Zarządzania czasem przez 4 miesiące. W tym czasie FleetBoard bez żadnych opłat zapewnia szkolenie z zakresu ekonomicznej jazdy. Doświadczenia pokazują, że korzystanie z usług telematycznych już w krótkim okresie pomaga obniżyć zużycie paliwa od 5 do 15 proc.

Przewidujący i oszczędny styl jazdy pozwala również na ograniczenie zużycia eksploatacyjnego pojazdu. Rezultat? Interwały międzyprzeglądowe dla pojazdów wyposażonych w system FleetBoard sięgają 150 tysięcy kilometrów.

Firmy, które korzystają już z alternatywnych usług telematycznych, mogą natomiast równolegle skorzystać z systemu FleetBoard i porównać efekty działania obydwu rozwiązań. Po zakończeniu fazy testowej klient decyduje, czy chce przedłużyć umowę na świadczenie usług i nadal korzystać z kompleksowej oferty, czy też wybrać zakres preferowanych funkcji.

Jednorazowa opłata za korzystanie z systemu FleetBoard płatna po zakończeniu fazy testowej, nie dotyczy nabywców, którzy zdecydują na skorzystanie z kontraktu serwisowego Complete Mercedes-Benz. Pokrywa on wszystkie koszty obsługi i napraw samochodów.

– Dzięki innowacyjnej ofercie, FleetBoard przynosi klientom oszczędności już od pierwszego kilometra. To ważny krok naprzód, szczególnie w połączeniu z najoszczędniejszymi samochodami ciężarowymi na rynku. FleetBoard pozwala dyspozytorom flot na pełne wykorzystanie technologicznego potencjału ciężarówek, a przy obecnych cenach usług nic już nie stoi na przeszkodzie, by z niego nie skorzystać – podkreśla Markus Lipinsky, dyrektor zarządzający Daimler FleetBoard GmbH.

FleetBoard EcoSupport – trener na pokładzie

Narzędzie FleetBoard EcoSupport na bieżąco analizuje styl jazdy kierowcy na podstawie takich parametrów jak prędkość jazdy, sposób operowania pedałem gazu czy częstotliwość używania hamulców i wspiera go w uzyskaniu możliwie niskiego zużycia paliwa. Wyniki analizy są w pełni kompatybilne z Analizą użytkowania FleetBoard. Funkcja FleetBoard EcoSupport oferowana jest jako wyposażenie każdego nowego Actrosa, niezależnie od aktywacji systemu FleetBoard.

Truck Maintenance Management redukuje przestoje

Mercedes-Benz oferuje swoim klientom specjalną usługę Truck Maintenance Management. Na podstawie danych systemu FleetBoard, umożliwia ona stworzenie harmonogramu przeglądów eksploatacyjnych we współpracy z partnerem serwisowym Mercedes-Benz, który monitoruje terminy zbliżających się przeglądów i napraw i uzgadnia je z opiekunem flot, aby skrócić czas przestoju pojazdów.

Minimalizacji przestojów sprzyja również usługa Telediagnoza. W przypadku awarii kierowca może za naciśnięciem przycisku przekazać dane diagnostyczne do centrum serwisowego, a doradca – przeanalizować objawy usterki i przygotować się do jej usunięcia jeszcze przed wyruszeniem na miejsce postoju pojazdu.
Zarządzanie pojazdami pozwala z kolei na optymalizację rozmieszczenia pojazdów i stylu jazdy. Efekt? Niższe zużycie paliwa oraz koszty eksploatacyjne przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności floty.

Zarządzanie transportem wspiera zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie planowania pracy. DispoPilot – dodatkowy terminal w pojeździe – wyświetla dane dotyczące podróży i ułatwia komunikację z kierowcą. Zmiany w harmonogramie jazdy mogą być przeprowadzane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami danego przedsiębiorstwa.

Zarządzanie czasem umożliwia bierzącą rejestrację czasu prazy kierowców, pobieranie danych z kart kierowców oraz danych z pamięci masowej tachografu cyfrowego zgodnie z wymogami dotyczącymi gromadzenia danych.

Na tych samych zasadach usługi FleetBoard dostępne są również dla pojazdów innych producentów.
Dodatkowe informacje o produktach oferowanych przez Daimler FleetBoard dostępne są pod adresem: www.fleetboard.com.

Daimler FleetBoard GmbH od lat cieszy się ugruntowaną pozycją lidera w sektorze pojazdów użytkowych jako dostawca wiodącego systemu do zarządzania flotą. Urządzenia i usługi FleetBoard skierowane są do operatorów małych, średnich i dużych flot pojazdów dostawczych, pragnących zwiększyć swoją rentowność poprzez efektywne zarządzanie pojazdami, czasem i transportem. Prosta w obsłudze technologia przynosi duże ułatwienia również w codziennej pracy kierowców. 100% spółka-córka Daimler ma swoją siedzibę w Stuttgarcie. Od kwietnia 2004 r. Daimler FleetBoard GmbH posiada certyfikat DEKRA według normy DIN EN ISO 9001:2000. Od momentu wdrożenia usług FleetBoard w 2000 roku skorzystało z nich ponad 85000 pojazdów, obsługiwanych przez 2000 klientów.

Źródło: Mercedes-Benz