Barometr CVO – coroczne badanie rynku flotowego

Barometr CVO to coroczne badanie rynku flotowego, które na stałe wpisało się w kalendarz ważnych wydarzeń związanych z branżą CFM w Polsce.

Tegoroczna edycja badania, oprócz wysondowania wśród fleet managerów opinii związanych z kondycją flot i perspektywami rozwoju branży, skupiła się na tematyce bezpieczeństwa drogowego i potencjale pojazdów z zasilaniem alternatywnym w profesjonalnych zastosowaniach. Barometr CVO jest bogatym źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy zajmują się kwestiami flotowymi.

Corporate Vehicle Observatory (CVO) już szósty raz przeprowadziło sondaż wśród osób decydujących o flotach samochodowych w przedsiębiorstwach. W tym roku, do danych z 14 państw dotychczas objętych badaniem, dodane zostały wyniki z Rosji. Rozbudowywana z roku na rok baza krajów, w których przeprowadzono sondaż, umożliwia szersze spojrzenie na rynek flotowy i zaobserwowanie panujących na nim trendów w skali globalnej. Barometr CVO, dzięki swojej rzetelności, stał się istotnym źródłem informacji dla wszystkich związanych z branżą Car Fleet Management.

Tegoroczne badanie CVO, oprócz sondowania trendów panujących na rynku flotowym, porusza dwie niezwykle istotne kwestie, związane z odpowiedzialnością firm za bezpieczeństwo drogowe, a także potencjałem rozwoju aut z zasilaniem innym niż spalinowe.

Wyniki sondażu wskazują, że w kwestii perspektyw rynkowych, polskie przedsiębiorstwa dużo lepiej oceniają swoją kondycję i przyszłość widzą w dużo lepszych barwach, niż te z pozostałych państw objętych badaniem. Aż 42% polskich firm przewiduje, że stan ich floty zwiększy się w perspektywie najbliższych trzech lat, co jest najlepszym wynikiem wśród badanych państw.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo na drodze, to według Barometru CVO, pole do dużej poprawy, zwłaszcza w kontekście niedawno ogłoszonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Polskie przedsiębiorstwa zaledwie w nikłym odsetku wdrażają programy podnoszące umiejętności swoich pracowników w zakresie bezpiecznej jazdy. Gorzej sytuacja prezentuje się tylko w Grecji. Niewątpliwym liderem w kwestii bezpieczeństwa aut flotowych są Czechy, gdzie aż 99% firm wprowadza programy podnoszenia kwalifikacji swoich kierowców.

W związku z coraz bardziej istotną rolą pojazdów z alternatywnym źródłem zasilania, Corporate Vehicle Observatory podjęło się zbadania potencjału rozwoju tego typu aut w zastosowaniach profesjonalnych. Wynik sondażu nie jest jednak zbyt obiecujący i wskazuje, że przed przedsiębiorstwami jeszcze długa droga, zanim auta elektryczne czy hybrydowe na dobre zagoszczą w ich flotach. Czynników, które o tym decydują jest wiele, a na ich czele stoją obawy związane z dostosowaniem ich możliwości do zastosowań firmowych oraz technicznymi ograniczeniami aut wyposażonych w silniki inne niż spalinowe. Wśród bodźców zachęcających do zakupu takich aut, polscy przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim dopłaty rządowe i ograniczenie kosztów związanych z użytkowaniem tego typu floty.

Konferencja związana z szóstą edycją Barometru CVO odbyła się 15 czerwca na Moście Północnym w Warszawie. Wśród prelegentów i gości obecni byli przedstawiciele rządu, Parlamentu, instytucji związanych z bezpieczeństwem drogowym, a także reprezentanci firm flotowych.

Źródło: PRportal.pl