Pojazdy z napędem elektrycznym nie dla polskich flot

15 czerwca na konferencji Barometr CVO firma Arval, lider profesjonalnych rozwiązań związanych z leasingiem flot samochodowych, zaprezentuje wyniki badania przeprowadzonego przez Corporate Vehicle Observatory (CVO). Z raportu, którego kolejna zapowiedź już teraz została udostępniona wynika, że pojazdy z alternatywnymi źródłami zasilania w polskich przedsiębiorstwach nadal traktowane są jak ciekawostka, a nie jako realne rozwiązanie problemów związanych z redukcją kosztów obsługi floty.

Samochody elektryczne dla flotCorporate Vehicle Observatory już szósty raz przeprowadziło w Polsce sondaż wśród osób decydujących o flotach samochodowych w przedsiębiorstwach. Z cząstkowych danych wynika, że w perspektywie trzech najbliższych lat polskie firmy w bardzo małym stopniu biorą pod uwagę rozbudowy taboru o pojazdy z alternatywnymi źródłami zasilania. W tym okresie, według opinii badanych fleet managerów, struktura floty pod względem typu silnika będzie kształtowała się następująco – 77% aut z tradycyjnym silnikiem spalinowym, 20% z zasilaniem hybrydowym oraz zaledwie 3% z napędem elektrycznym.

Głównymi obawami, które negatywnie wpływają na perspektywy rozwoju floty z napędem elektrycznym, są kłopoty z dostosowaniem pojazdu do potrzeb firmy, na które wskazuje aż 44% badanych, oraz kwestia żywotności i zasięgu silników elektrycznych, którą wymienia 25% respondentów. Na dalszych miejscach plasują się: dostępność do serwisu oraz możliwość zawarcia kontraktu z pełną obsługą techniczną.

Ankieterzy CVO zapytali również polskich fleet managerów, jakie czynniki mogą wpłynąć zachęcająco na rozwój flot z innym napędem niż spalinowy. Aż 61 % z nich wskazało na niższe koszty eksploatacji pojazdów z zasilaniem alternatywnym. Na drugim miejscu respondenci wskazali dopłaty rządowe do aut z napędem elektrycznym. Warto zaznaczyć, że program subwencji rządowych na zakup pojazdów niskoemisyjnych jest już wdrożony w Wielkiej Brytanii i Francji oraz rozważany jest także w Niemczech. Trzecim pod względem znaczenia czynnikiem, który może pozytywnie wpłynąć na rozwój floty z zasilaniem hybrydowym lub elektrycznym jest wygoda użytkowania, na którą wskazało 21% ankietowanych.

Pełne wyniki badania Barometr CVO zostaną opublikowane na konferencji, która odbędzie się 15 czerwca na Moście Północnym w Warszawie. Wśród zaproszonych gości będą między innymi specjaliści z organizacji zajmujących się tematyką flot samochodowych, bezpieczeństwem drogowym, a także firmy flotowe, przedstawiciele instytucji rządowych i samorządowych oraz reprezentanci policji.

Źródło: Arval Polska