Szkolenie kierowców i managerów flot

W ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, Unia Europejska współfinansuje szkolenia w zakresie bezpieczeństwa na drodze dla pracowników użytkujących pojazdy samochodowe do celów służbowych.

Szkolenie kierowcówKorzystając ze wsparcia finansowego struktur Europejskich, stołeczny automobilklub MAK przygotował ofertę szkoleniową dla osób korzystających z samochodów w celach zawodowych.

Szkolenie kierowców obejmuje 40 godzinny cykl spotkań, w skład których wchodzą zarówno wykłady teoretytczne jak i praktyczne lekcje doskonalenia techniki jazdy. Szkolenie przewiduje następujące bloki tematyczne:

 • Kurs ratownictwa drogowego,
 • Nowelizacja ustawy prawa o ruchu drogowym,
 • Ćwiczenia na płycie poślizgowej,
 • Jazda drogowa w różnych warunkach atmosferycznych,
 • Efektywność pracy za kierownicą.

Przewidziano również ofertę dla managerów flot, odpowiedzialnych w firmach za wdrażanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa korzystania z pojazdów służbowych. Cykl wykładów pod nazwą „Zarządzanie flotą samochodową” obejmuje 16 godzin zajęć teoretycznych, podczas których poruszane będą następujące zagadnienia:

 • najlepsze praktyki car fleet management,
 • finansowanie zakupu i bieżącej eksploatacji floty,
 • optymalizacja funkcjonowania działu flotowego,
 • logistyka,
 • zarządzanie kadra pracowniczą,
 • wybrane zagadnienia kodeksu drogowego, prawa przewozowego i kodeksu pracy.

Szczegóły dotyczące szkolenia dostępne na stronie Automobilklubu Stołecznego MAK