W tej branży samochód to podstawa – logistyka miejska

Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl publikacji poświęconych praktycznym rozwiązaniom stosowanym przez firmy w zakresie sposobów optymalizacji zarządzania flotami pojazdów. Przepytywać będziemy managerów odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za zarządzanie flotami o ich praktyczne doświadczenia ze współpracy z konkretnymi markami z branży motoryzacyjnej. Postaramy się uzyskać informacje z pierwszej ręki od osób, które na co dzień korzystają z rozwiązań przygotowanych dla nich przez firmy oferujące swoje produkty i usługi z przeznaczeniem dla klientów flotowych.

Samochody dostawcze firmy DTS
Źródło: DTS Przyjemne Przeprowadzki Sp. z o.o.

Serię publikacji zaczynamy od firmy DTS Przyjemne Przeprowadzki Sp. z o.o. świadczącej usługi przeprowadzkowe oraz kompleksową obsługę transportową dla klientów salonów meblowych. Rozmawiamy z Panem Grzegorzem Sobolewskim, który jako Manager Floty zajmuje się kreowaniem i bieżącym koordynowaniem polityki flotowej w firmie DTS.

Fleetmanager.pl: Przeprowadzki? Salony meblowe? Przynajmniej z pozoru odrębne dziedziny sektora usług TSL. Czy można postarać się opisać charakterystykę działalności firmy w sposób bardziej ujednolicony?

Grzegorz Sobolewski: Wspólnym mianownikiem dla obu zakresów działalności może być chyba pojęcie tzw. logistyki miejskiej. Obszary usług przeprowadzkowych jak i usług transportu mebli pokrywają się w dużej mierze i możemy jednoznacznie stwierdzić, że dotyczą w zdecydowanej większości obszarów silnie zurbanizowanych. W obydwu przypadkach realizujemy dostawy w warunkach dużego natężenia ruchu drogowego, w niekorzystnych warunkach realizacji rozładunku, a co najważniejsze mamy do czynienia z ładunkami o nieunormowanych wielkościach gabarytów i masy.

Fleetmanager.pl: Zakładam, że wyżej wymienione czynniki przekładają się bezpośrednio na oczekiwania stawiane dostawcom, z których produktów i usług korzystacie.

G.S.: Zdecydowanie tak. Specyfika naszego obszaru działalności różni się od standardowego pojmowania usług transportowych. Specjalizujemy się w obsłudze zleceń, których wykonania nie podejmą się inne firmy oferujące typowe usługi transportowe.

Fleetmanager.pl: Na czym więc polega ta nietypowość świadczonych przez DTS usług?

G.S.: Po pierwsze dostarczmy ładunki bezpośrednio do mieszkań naszych Klientów. Analogia do firm kurierskich, która automatycznie pojawia się w naszych umysłach, jest słuszna lecz przy bliższym spojrzeniu dostrzeżemy zdecydowane różnice. Podstawową różnicą jest wielkość ładunków transportowanych przez naszą firmę. Zarówno w przypadku przeprowadzek jak i dostaw mebli mamy okazję realizować dostawy ładunków gabarytowych, przy dostawie których konieczna jest praca przynajmniej dwóch osób z obsługi. Klienci DTS otrzymują zamówiony ładunek z dostawą we wskazane miejsce w mieszkaniu.

Fleetmanager.pl: Rozumiem, że ma to jakieś przełożenie na rozwiązania technologiczne w zakresie wykorzystywanej floty pojazdów i związanych z nią usług?

G.S.: Charakterystyka pracy naszej floty polega na pokonywaniu dużej ilości kilometrów w ruchu miejskim. Samochody wykorzystywane przez DTS pokonują średnio zaledwie 40.000 kilometrów w ciągu roku, lecz zdecydowana większość z tych kilometrów przejeżdżana jest po ulicach miast, w dużym natężeniu ruchu.

Fleetmanager.pl: Specyfika tego rodzaju pracy wiąże się zapewne z szybszym zużyciem poszczególnych elementów mechanicznych w waszych pojazdach.

G.S.: Zawieszenia, hamulce i skrzynie biegów to elementy krytyczne dla wykorzystywanych przez nas pojazdów. Każde 100 kilometrów pokonane przez nasz pojazd to dziesiątki dziur w drodze, setki hamowań na światłach i tysiące zmian biegów.

Fleetmanager.pl: Są więc jakieś sposoby na ograniczenie niszczycielskiego wpływu warunków drogowych na użytkowaną flotę?

G.S.: Kompletne rozwiązanie oczywiście nie istnieje. Możemy jednak próbować minimalizować negatywne skutki specyfiki naszej pracy na dwa sposoby: korzystając z pojazdów cechujących się atrakcyjnym współczynnikiem jakości do ceny i posiadających rozbudowaną i sprawną sieć naprawczą.

Fleetmanager.pl: Który z importerów okazał się być rozwiązaniem optymalnym uwzględniającym opisane powyżej czynniki?

G.S.: Obecnie naszą flotę opieramy w głównej mierze na samochodach marki Mercedes-Benz. Model Sprinter z zabudową kontenerową stanowi podstawowy pojazd naszej floty.

Fleetmanager.pl: Co było powodem wyboru Mercedesa na głównego dostawcę pojazdów do firmy DTS?

G.S.: Jak już wspomniałem z naszego punktu widzenia liczą się stosunek jakości do ceny i rozbudowana sieć naprawcza. Mercedesy testowaliśmy kilka lat wcześniej zanim podjęliśmy decyzję o całkowitym przejściu na samochody tej marki. Nasze doświadczenia gromadzone na przestrzeni ostatnich lat dowiodły poprawy jakości oferowanych pojazdów co przy rabacie flotowym, związanym z podpisaniem kontraktu na zakup kilkudziesięciu pojazdów, spowodowało przeważenie szali na korzyść Sprinterów. Mercedes oferuje również rozbudowaną sieć naprawczą w przypadku rozbudowanej sieci logistycznej (DTS dysponuje 11 oddziałami transportowymi na terenie kraju) było dla nas również poważnym argumentem. Dodatkowo Mercedes zaoferował nam bardzo ciekawe rozwiązania w zakresie finansowania zakupów jaki i późniejszej wymiany floty, które zapewniają nam przewidywalność i umożliwiają optymalizację cyklu życia pojazdu w naszej firmie.

Fleetmanager.pl: Czy wszystkie użytkowane samochody charakteryzują się DMC wynoszącą 3,5 tony?

G.S.: Oczywiście w naszej flocie dysponujemy również pojazdami o większych tonażach (łącznie z zestawami o kubaturze 120 m3). Posiadamy także szereg pojazdów osobowych lecz Sprinter w konfiguracji do 3,5 tony to nasze podstawowe narzędzie pracy. Spowodowane jest to koniecznością poruszania się przez pojazdy po strefach miejskich, gdzie często spotykamy się z ograniczeniami w masie pojazdów dopuszczonych do ruchu na określonych odcinkach dróg. Dodatkowo należy podkreślić fakt, że znalezienie doświadczonych kierowców dysponujących prawem jazdy kategorii B jest dużo prostszym zadaniem niż szukanie osób dysponujących uprawnieniami na pojazdy ciężarowe o DMC powyżej 3,5 ton.

Fleetmanager.pl: Omówiliśmy sobie charakterystykę pracy i dopasowane do niej pojazdy. A co z narzędziami pozwalającymi na kontrolę nad 80 pojazdami rozproszonymi na terenie całego kraju? Taka skala działalności wymusza korzystanie z profesjonalnych rozwiązań wspomagających zarządzanie flotą.

G.S.: Podstawą sukcesu w zarządzaniu tak zróżnicowaną i rozproszoną flotą pojazdów zawsze będą odpowiednie procedury postępowań. Ewentualna automatyzacja pewnych procesów, głównie w zakresie dostępu do danych, jest elementem uzupełniającym dla mądrze skonstruowanej polityki flotowej.

Fleetmanger,pl: Kto więc jest dostawcą danych, na podstawie których realizowane są bieżące działania w zakresie floty firmy DTS?

G.S.: Podstawowym dostawcą informacji zarządczej niezbędnej do kontroli floty jest firma BP i jej rozwiązania w zakresie zarządzania zakupami paliw do samochodów w systemie Routex. Wykorzystanie kart paliwowych oferowanych przez BP pozwala na dokładne kontrolowanie przebiegu, poziomu spalania i kosztów ponoszonych w związku z eksploatacją każdego pojazdu. Istotnymi czynnikami decydującymi o atrakcyjności tego rozwiązania jest dostęp do danych w czasie rzeczywistym (bez konieczności oczekiwania na spłynięcie dokumentów do centrali) i możliwość generowania raportów bez udziału działu finansowego, do którego  papierowe wersje dokumentów obrazujących powstawanie tego typu kosztów spływają z pewnym opóźnieniem.

Fleetmanager.pl: W obecnej sytuacji rynkowej nie można nie zadać pytania o poziom cen paliw. Czy oferowane warunki handlowe dotyczące zakupu paliwa pozwalają na jednoznaczne zakwalifikowanie oferty BP jako atrakcyjnej?

G.S.: Przy dużej skali zakupów paliw, z jaką mamy do czynienia w przypadku DTS, każdy grosz oszczędności na litrze paliwa przekłada się na tysiące złotych oszczędności w skali całego roku. Po kilku latach współpracy widzimy, że oferta cenowa naszego dostawcy nie jest rynkowym minimum, które moglibyśmy uzyskać. Rozpatrujemy jednak współpracę z BP w dużo szerszej perspektywie, w której należy również uwzględnić takie aspekty jak kredyt kupiecki, rozwiązania informatyczne czy szeroka sieć stacji partnerskich. Musimy pamiętać, że nasze samochody realizujące usługi przeprowadzkowe poruszają się po terytorium całej Europy. Możliwość korzystania z systemu kart akceptowanych w wielu państwach UE jest również znaczącą korzyścią dla naszej firmy – zarówno z punktu widzenia wygody rozliczeń, komfortu kierowców jak i możliwości rozliczania transakcji wewnątrz wspólnotowych (m.in. zwrot podatku VAT od zakupów paliwa na terenie innych państw członkowskich).

Fleetmanager.pl: A czy wszechobecna technologia lokalizacji pojazdów wykorzystująca nadajniki GPS znalazła swoje zastosowanie również w Pana firmie?

G.S.: Korzystamy ze standardowych rozwiązań w zakresie lokalizacji pojazdów. Mamy możliwość badania bieżącego położenia każdego samochodu jak i analizy danych historycznych. Przy tej skali działalności pojawiają się niestety próby nadużywania pojazdów firmowych co  dzięki technologii lokalizacji udaje się nam skutecznie eliminować. Dodatkowo wykorzystujemy dane lokalizacyjne jako ważny element w procesie realizacji dostaw. Docelowo zamierzamy również wdrażać własne rozwiązania z zakresu optymalizacji tras i czasów przejazdu pomiędzy lokalizacjami.

Fleetmanager.pl: Z tego stwierdzenia można wysnuć wniosek, że zakres oferowanych usług lokalizacyjnych nie jest wystarczający do realizacji zakładanych celów polityki flotowej?

G.S.: I tak i nie. Korzystamy od kilku lat z usług firmy CMA, która zaopatruje naszą firmę w urządzenia i oprogramowanie do odczytu danych. Można jednoznacznie stwierdzić, że zakres oferowanych nam usług oscyluje wokół standardów dostępnych na rynku. Mając jednak na uwadze możliwości jakie niesie ze sobą obecnie technologia informatyczna, chcielibyśmy wyjść trochę przed szereg i wykorzystać posiadane dane oraz dostępne systemy analityczne do zbudowania rozwiązania niedostępnego na naszym rynku. Szczegółów nie mogę na razie zdradzać lecz mogę powiedzieć, że współpracujemy w tym zakresie z czołowymi ośrodkami akademickimi specjalizującymi się w zagadnieniach transportowych.

Fleetmanager.pl: Dziękujemy za poświęcony czas i życzymy kolejnych sukcesów w dziedzinie zarządzania flotą pojazdów firmy DTS.

Źródło: Fleetmanager.pl