Efektywny wybór pojazdów flotowych

Wybór floty samochodowej dla firmyDostępność pojazdów flotowych oferowanych na Polskim rynku jest obecnie nieporównywalnie większa niż zaledwie kilka lat temu. Wybór konkretnej marki nie powinien jednak polegać wyłącznie na ocenie samych pojazdów lecz również usług towarzyszących ofercie sprzedaży pojazdów.

Eksperci z branży motoryzacyjnej zalecają dopasowanie rozwiązań flotowych – zarówno samych pojazdów jak i bieżącej obsługi administracyjnej floty – do potrzeb przedsiębiorstwa, które stanowią rezultat przyjętej strategii funkcjonowania firmy.

Podstawowymi parametrami, które powinny mieć wpływ na decyzje podejmowane przez managerów zarządzających flotami, powinny być:

  1. Cel, jaki realizowany będzie dzięki posiadanej flocie pojazdów (np. przewóz pracowników, transport towarów),
  2. Warunki, w jakich przyjdzie eksploatować poszczególne samochody (np. ilość pokonywanych kilometrów, odległość od bazy serwisowej, możliwości w zakresie serwisowania)
  3. Okres, przez który pojazdy mają być użytkowane w firmie,
  4. Aspekty ekonomiczne związane z bieżącymi kosztami utrzymania floty czyli wpływ na cashflow firmy związany z zakupem i eksploatacją pojazdów (np. wybór sposobu finansowania, możliwość ewentualnej sprzedaży aut),
  5. Warunki gwarancji producenta i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia usterek,
  6. Kwestie dodatkowe takie jak np. kreowanie wizerunku marki przez flotę użytkowanych pojazdów, postrzeganie samochodów jako ważnego składnika cząstkowego wynagrodzenia zatrudnianych pracowników.

Uwzględnienie wszystkich tych czynników i analiza ich wpływu na bieżące funkcjonowanie floty pozwala na uniknięcie błędów popełnianych często przy dokonywaniu wyboru konkretnego dostawcy firmowych aut. Często bowiem, przy podejmowaniu decyzji o wyborze marki, brana pod uwagę jest wyłącznie aktualna cena pojazdu, która nie uwzględnia specyfiki użytkowania samochodu w dłuższym okresie.

Spojrzenie na flotę w horyzoncie długookresowym pozwala na lepsze określenie celu, do którego zamierzamy dążyć w zakresie polityki flotowej.

Fleetmanager.pl