Flota samochodowa jako element działalności marketingowej

Jakość wykorzystywanej floty samochodowej jak również sposób korzystania z niej mogą być ważnym elementem polityki marketingowej firmy.

Wygląd pojazdów użytkowanych przez przedstawicieli firmy może w sposób znaczący kształtować postrzeganie przedsiębiorstwa przez niemalże wszystkich interesariuszy firmy na rynku. Obecni Klienci, konkurencja a także potencjalni przyszli Klienci mogą wyciągać wnioski na podstawie metod realizacji przez firmę bieżącej polityki flotowej.

Samochody firmowe są przecież jedną z lepiej widocznych „powierzchni reklamowych”, jakimi dysponuje każda z firm posiadająca rozbudowane zaplecze pojazdów. Zarówno rodzaj użytkowanych pojazdów, ich stan techniczny  czy oznakowanie firmowymi znakami mogą wpływać na wizerunek marki, którą reprezentują.

Dopasowanie środków do zamierzonych celów

Zdarzają się przypadki, kiedy przyjęta polityka flotowa odstaje od warunków, w jakich przychodzi funkcjonować firmie na rynku. Z jednej strony możemy przytoczyć przykłady firm, w których przypadku wysoki standard pojazdów, oddawanych w dyspozycje przedstawicielom handlowym, utrudniał nalezienie wspólnego języka z potencjalnymi Klientami reprezentującymi sektor małych i mikro przedsiębiorstw. Przedstawiciel handlowy  wysiadający z dobrze wyposażonego samochodu klasy średniej, przewyższającego znacznie „średnią” przypadającą dla samochodów posiadanych przez jego własnych Klientów, nie będzie wiarygodny wspominając ciężką sytuację na rynku czy konieczność zaciskania pasa przez jego pracodawcę. . Należy również pamiętać, że w grę może w tym przypadku wchodzić również zwykła zazdrość ze strony naszego rozmówcy.

Oczywiście mają miejsce sytuacje, w których polityka flotowa nie koresponduje z prestiżem marki  i powoduje dysonans w oczach potencjalnych klientów czy partnerów. Samochód firmowy, podobnie jak każdy pracownik  firmy czy jej siedziba, jest realnym przejawem obecności firmy w otoczeniu biznesowym i powinien swoim charakterem korespondować z wizerunkiem, jaki zaplanowany jest dla danego przedsiębiorstwa.

Właściwa eksploatacja pojazdów firmowych

Nasze samochody firmowe każdego dnia  wystawione są na widok dziesiąte lub nawet setek par oczu innych użytkowników dróg. Samochody oznakowane w sposób umożliwiający łatwą identyfikacją firmy, z którą są związane, są jak billboard reklamowy danej firmy – mogą wiele o niej powiedzieć. Samochód brudny, noszący ślady nienaprawionych stłuczek czy otarć parkingowych może wywołać niekorzystne skojarzenia dla firmy.

Efektywne oznakowanie

W obecnych czasach, kiedy przekaz marketingowy kierowany jest na rynek za pośrednictwem wielu mediów, należy wykorzystywać optymalnie każdą dostępną dla nas powierzchnię reklamową w przestrzeni miejskiej. Nie musi to jednak oznaczać, że wszystkie samochody mają zostać oklejone na całej powierzchni kreacją stanowiącą skróconą wersję katalogu reklamowego firmy. Pojęcie „optymalnego” wykorzystania przestrzeni odnosi się do miejsca ekspozycji przekazu  i rodzaju treści kierowanej do odbiorcy. Najczęściej, z punktu widzenia efektywności skupienia na sobie wzroku innego kierowcy, wykorzystywane są okolice tylniego bagażnika. Racjonalnym rozwiązaniem wydają się również być okolice przednich drzwi, które skupiają wzrok osób obserwujących pojazd z bocznej perspektywy. Rodzaj eksponowanej treści to oczywiście sprawa bardziej skomplikowana i uwarunkowana indywidualnymi czynnikami charakterystycznymi dla przedsiębiorstwa. Zastanawiając się nad tym problemem należy zadać sobie pytanie o rodzaj komunikatu, z jakim chcielibyśmy dotrzeć do jadącego obok kierowcy. Bardzo często pokutuje przestarzałe podejście do tematu, które nakazywało na klapie bagażnika zamieścić wszystkie informacje kontaktowe, jakie można sobie było tylko wyobrazić, co powoduje totalny chaos i czyni nieczytelnym całą treść. Pełna nazwa z przedsiębiorstwa z określeniem formy prawnej, kod pocztowy siedziby czy numer faksu z dopiskiem „sekretariat” to dane kompletnie bezużyteczne w tego typu komunikacji. Należy zastanowić się, co jest już zadaniem dla osób odpowiedzialnych za marketing, czy nazwa skrócona i slogan reklamowy (lub adres strony www) nie są wystarczająco pojemnym przekazem w tym miejscu.

Fleetmanager.pl