Podnieś poprzeczkę brokerowi

Broker UbezpieczeniowyPorównując oferty brokerów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczenia floty firmowej należy zawsze przyjrzeć się z bliska oferowanym warunkom współpracy.

Kwestia kosztów związanych bezpośrednio z ubezpieczeniem pojazdów w danym okresie jest elementem szczególnie istotnym lecz nie jedynym, którym powinniśmy sugerować się przy wyborze konkretnej oferty. Niestety pozostałe aspekty są często pomijane w procesie podejmowania decyzji, gdyż ich skutki nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w kosztach firmy.

Bogata oferta ubezpieczycieli, szeroki program oferowanych ubezpieczeń, prostota w kalkulacji składek dla całej floty czy możliwość elastycznego korzystania z oferty przekładają się na wymierne korzyści finansowe i pozwalają określić z dużą dokładnością budżet przeznaczany każdego roku na wykup ubezpieczeń pojazdów. Należy jednak brać pod uwagę fakt, iż współpraca pomiędzy firmą a brokerem stanowi jeden z kluczowych systemów wpływających na sprawne funkcjonowanie floty pojazdów firmowych. Dlatego pozostawienie decyzji o wyborze dostawcy ubezpieczeń wyłącznie w kategoriach czysto finansowych może okazać się bardzo kosztownym rozwiązaniem.

Bezpośredni kontakt

Niestety często zapominamy, że przedstawiciel handlowy brokera czy konkretnego ubezpieczyciela nie będzie pracował z nami na co dzień przy likwidacji szkód czy dbał o terminowej regulowanie składek ubezpieczeniowych. Postarajmy się uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu pracy działu obsługi klienta u brokera i jeżeli to możliwe uzyskać kontakt do osoby, która będzie odpowiedzialna za kontakty z nami.

Rozwiązania w zakresie IT

Bardzo dobrym rozwiązaniem stają się coraz popularniejsze aplikacje umożliwiające klientom flotowym dostęp do danych na temat przebiegu ich umowy ubezpieczeniowej u danego brokera. Informacje o wygasaniu kolejnych umów, propozycji nowych warunków ubezpieczeniowych czy zbliżające się terminy płatności za określone polisy mogą być wygodnym uzupełnieniem własnego zaplecza informatycznego służącego zarządzaniu flotą. W przypadku braku rozwiązań informatycznych w postaci rozbudowanego systemu należy upewnić się, że broker posiada system monitorowania (email lub sms) osób odpowiedzialnych za flotę o nadchodzących zdarzeniach związanych z ubezpieczeniami pojazdów.

Obsługa procesu przejścia do nowego ubezpieczyciela

W przypadku floty kilkudziesięciu pojazdów podjęcie decyzji o zmianie ubezpieczyciela wiąże się z dużym wysiłkiem organizacyjnym. Wypowiadanie umów OC (stopniowo czy w jednym momencie), obsługa zwrotu należności za niewykorzystane okresy ubezpieczeniowe, rzetelna wycena floty zabezpieczające realną wartość pojazdu mogą być procesem bardzo angażujący dla osoby zajmującej się tematem samochodów w firmie. Gotowość do współpracy w tym zakresie ze strony przedstawiciela brokera powinna być istotnym elementem porównywania ofert konkurujących ze sobą brokerów.

Zarządzanie dokumentami ubezpieczeniowymi

Przesyłanie polis i certyfikatów zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC bezpośrednio na wskazany przez klienta adres pozwala na uporządkowanie kwestii związanych z zarządzaniem dokumentami. Broker powinien umożliwiać dostarczenie polisy do siedziby klienta przy jednoczesnym wysłaniu certyfikatu bezpośrednio do użytkownika ubezpieczanego pojazdu.

Pomoc w procedurze zgłaszania likwidacji szkód

W przypadku brokera, który stanowi element pośredni pomiędzy firmą a ubezpieczycielem, jego udział w procesie zgłaszania i likwidacji szkody może okazać się cenną pomocą. Przejęcie części obowiązków związanych ustaleniem terminu oględzin pojazdu, sprawnym uzyskaniem wyceny czy uzyskaniem samochodu zastępczego w ramach posiadanego pakietu ubezpieczeniowego znacznie usprawnia proces likwidacji szkody. Warto jest również ustalić przed podjęciem współpracy z brokerem czy możemy liczyć na jego faktyczną pomoc w przypadku przedstawienia przez ubezpieczyciela wyceny niezgodnej z naszymi oczekiwaniami (pomoc w określeniu zasadności szkód całkowitych czy odwołania w sytuacji zaniżenia lub odmowy wypłaty odszkodowania).

Redakcja Fleetmanager.pl