Zarządzanie flotą z systemem Flota MIRAGE

Zarządzanie flotą z Flota MIRAGEFirma CMSMirage Sp. z o.o., wrocławski dostawca innowacyjnych rozwiązań internetowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, poinformował o przejęciu pełni praw do dystrybucji i wdrażania systemu zarządzania flotą – Flota MIRAGE.

Flota MIRAGE to zintegrowany system wspomagający zarządzanie flotą pojazdów przedsiębiorstwa dostępny z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej. System jest zbudowany na bazie elastycznej platformy MIRAGE. Jej szeroka funkcjonalność umożliwia swobodne dostosowanie rozwiązania Flota MIRAGE do dowolnego typu firmy oraz jego rozbudowę zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.

Do 31 grudnia 2010 roku system Flota MIRAGE był dostępny jedynie w sieci sprzedaży dotychczasowego partnera.

– Rosnące ceny paliw oraz dążenie polskich przedsiębiorstw do minimalizacji kosztów działalności sprawiają, że coraz popularniejsze stają się rozwiązania informatyczne umożliwiające planowanie oraz kontrolę tras i zużycia paliwa w wykorzystywanych pojazdach – mówi Rafał Nowak Członek Zarządu CMSMIRAGE Sp. z o.o. – Pięć lat temu podjęliśmy decyzję o przekazaniu dystrybucji systemu Flota MIRAGE do kanału partnerskiego, aby skoncentrować nasze siły na rozwoju technologicznym i funkcjonalnym. Obecnie system jest w pełni rozwinięty w zakresie podstawowych funkcjonalności, zaś elastyczność platformy MIRAGE, stanowiącej bazę rozwiązania, umożliwia realizację indywidualnych modyfikacji na życzenie klienta. Liczba użytkowników codziennie korzystających z systemu świadczy o zaufaniu jakim cieszy się nasze rozwiązanie.

Z systemu obecnie korzysta około 1000 użytkowników reprezentujących różne sektory w tym m.in. energetyczny, transportowy, budowlany i handlowy.

Flota MIRAGE zbudowana jest z modułów umożliwiających śledzenie trasy pojazdów, zarządzanie gospodarką paliwową i techniczną pojazdu (rejestracja zużycia paliwa, ewidencja wyposażenia pojazdów oraz planowanie okresowych działań w celu utrzymania sprawności technicznej pojazdów), raportowanie, rezerwację pojazdów przez pracowników firmy, zarządzanie delegacjami.

Dla przedsiębiorstw prowadzących działalność handlowo-dystrybucyjną w oparciu o mobilnych przedstawicieli handlowych przeznaczony jest moduł CRM pozwalający rejestrować istotne zdarzenia dotyczące kontaktów z klientami, które miały miejsce.

– Otwarta architektura rozwiązania umożliwia integrację pakietu Flota MIRAGE z dowolnymi systemami np. ERP, CRM, wspierającym zarządzanie zasobami ludzkimi. – mówi Bartek Selinger Członek Zarządu CMSMIRAGE. – To sprawia, że system Flota MIRAGE jest doskonałym narzędziem dla firm, które posiadają już sprawnie działające rozwiązania wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem, a chciałyby czerpać korzyści wynikające z zarządzania flotą pojazdów w czasie rzeczywistym.

Źródło: CMSMirage Sp. z o.o