Oszczędna Polityka Flotowa 2011

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami z Oszczędnej Polityki Flotowej, organizatorzy wprowadzili nowy termin szkolenia, które odbędzie się w Warszawie dnia 23 lutego 2011 r. Ponadto – tak jak dotychczas – szkolenia odbędą się także w Poznaniu (24 lutego) oraz w Katowicach (25 lutego).

Szkolenie adresowane jest do osób poszukujących rozwiązań obniżających koszty zarządzania flotą oraz pragnących zbudować efektywny system nagród i kar, motywujący pracowników do należytego obchodzenia się z samochodem służbowym. W trakcie szkolenia można będzie się również dowiedzieć, jakie zapisy w regulaminie i umowie z pracownikami pozwalają skutecznie egzekwować należności za wyrządzone przez nich szkody w samochodach służbowych.

Podczas spotkania zostaną szczegółowo omówione i wsparte przykładami następujące zagadnienia:

 • Jak konstruować umowy z dostawcami usług i produktów dla flot, aby ominąć ukryte finansowe pułapki
 • Jak uregulować korzystanie z aut prywatnych pracowników do celów służbowych, aby nie ponosić nieprzewidzianych kosztów
 • Jak zabezpieczyć się przed szkodami, których nie pokrywa ubezpieczenie jeżeli Wasi pracownicy używają samochodów służbowych po godzinach pracy
 • Jak wdrożyć spójny i skuteczny system nagród i kar dla użytkowników aut służbowych
 • Jak kontrolować pracowników oraz szkodowość, aby w porę „wyłapywać” najbardziej kosztowne zdarzenia i „problematycznych”

Program szkolenia

Gdzie szukać oszczędności w zarządzaniu flotą samochodową?

 1. Szkolenia, badania kierowców czy udział w kosztach? Pokazujemy, jak wdrożyć w firmie sprawdzone metody redukcji szkodowości
 2. Czym kierować się przy wyborze dostawców usług i produktów dla flot? Pokazujemy newralgiczne zapisy w umowach i kryteria wyboru kart paliwowych, serwisów, etc.
 3. Kiedy opłaca się skorzystać z usług CFM? Zestawiamy korzyści i wady outsourcingu w zależności od czynników takich jak: rodzaj działalności, wielkość floty – źródło Ogólnopolskie Badanie Rynku Flotowego 2010.
 4. Finansowanie floty w 2011 roku – jak policzyć rzeczywiste obciążenia wynikające dla firmy z leasingu, kredytu, zakupu za gotówkę i wynajmu?
 5. Korzyści podatkowe w 2011 roku – w przypadku jakich pojazdów nadal istnieje możliwość pełnego odliczenia VAT od zakupu i paliwa?

Jak się zabezpieczyć na wypadek szkód i nieprzewidzianych kosztów jeżeli Wasi pracownicy używają samochodów służbowych do celów prywatnych? Jak korzystnie dla pracodawcy uregulować używanie samochodu prywatnego pracownika w celach służbowych?

 1. Szkody powstałe w czasie używania samochodu prywatnego do celów służbowych – w jakich przypadkach odpowiedzialność ponosi pracodawca a kiedy pracownik?
 2. Co powinna zawierać umowa z pracownikiem regulująca używanie samochodu służbowego do celów prywatnych, aby skutecznie zabezpieczała interesy pracodawcy?
 3. Czy kilometrówka i ryczałt to jedyne sposoby rozliczania samochodów prywatnych w firmie? Omawiamy najbardziej korzystne praktyki przedsiębiorców uznane przez urzędy skarbowe.
 4. Jakie wyjątki przewidział ustawodawca w 2011 roku od zasady, że przychodu pracownika uzyskanego z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych nie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?
 5. W jakich wypadkach pracownik może obciążyć pracodawcę kosztami naprawy samochodu prywatnego, który zużył się jako samochód służbowy? Jak się przed tym zabezpieczyć w umowie z pracownikiem?

Konstruowanie zapisów w umowach o korzystanie z aut służbowych w 2011 r. – zabezpieczenie interesów pracodawcy:

 1. Jakie elementy powinna zawierać umowa z pracownikiem regulująca używanie samochodu służbowego?  Pokazujemy wzorcowo sporządzoną umowę.
 2. Jak zabezpieczyć się przed szkodami, których nie pokrywa ubezpieczenie? Zwracamy uwagę na zapisy w umowie przenoszące odpowiedzialność na pracownika.
 3. Jak skonstruować regulamin użytkowania samochodów służbowych – elementy, których bezwzględnie nie powinno zabraknąć
 4. W jakich przypadkach pracodawca może obciążyć pracownika wyłączną odpowiedzialnością materialną za szkody?
 5. W jaki sposób zabezpieczyć się w umowie z pracownikiem przed oddaniem samochodu do użytkowania osobom trzecim?

Motywowanie kierowców, nagrody i kary w polityce flotowej:

 1. Jak zbudować skuteczny i spójny system nagród i kar motywujący kierowców do dbania o powierzane im samochody? Przykłady rozwiązań wdrożonych z sukcesem w innych firmach (źródło: badanie własne miesięcznika „Flota”)
 2. Jak przeszkolić kierowcę z bezszkodowej jazdy? Prezentujemy przykładowy instruktaż gotowy do przekazania pracownikom
 3. Samochód służbowy zamiast premii – kiedy ten sposób motywowania jest opłacalny finansowo dla pracodawcy?

Jak minimalizować ryzyko nadużyć pracowników związane z użytkowaniem samochodów służbowych? Skuteczna kontrola pracowników:

 1. Jak skutecznie egzekwować przestrzeganie regulaminu użytkowania aut służbowych – odpowiednie zapisy w umowach oraz „straszaki” finansowe
 2. W jaki sposób kontrolować wydatki, których z reguły nie obejmuje karta paliwowa? Jak ewidencjonować wydatki eksploatacyjne, aby móc w łatwy sposób dostrzec nieprawidłowości? Sprawdzone sposoby wykrywania nadużyć
 3. Wykorzystanie dostępnych technologii do monitorowania wydatków związanych z eksploatacją aut służbowych (GPS, monitoring na stacjach paliwowych, aplikacje wspomagające, etc.) Czy to się opłaca?
 4. Jak w łatwy sposób zbudować narzędzie do ewidencjonowania szkód i zużycia paliwa, aby móc w łatwy sposób „wyłapywać” najbardziej „problematycznych” kierowców? Które z dostępnych na rynku programów tego typu warte są polecenia?

Więcej na temat tych warsztatów w serwisie www.szkoleniabranzowe.pl

Źródło: szkoleniabranzowe.pl