Kto odpowie za dziurę w drodze?

Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę powstałą z winy dziurawej drogiJeśli urwałeś koło na drodze, nie odpuszczaj zarządcy drogi. Musi on pokryć koszty naprawy samochodu. Żeby uzyskać odszkodowanie za uszkodzenia samochodu musimy ustalić zarządcę drogi, na której doszło do zdarzenia oraz zadbać o dowody potwierdzające zdarzenie.

Zima po raz kolejny odkryła jakoś wykonania naszych dróg, a jazda po mieście przypomina slalom gignat. Jeśli urwałeś koło na drodze, nie odpuszczaj zarządcy drogi. Musi on pokryć koszty naprawy samochodu.

Żeby uzyskać odszkodowanie za uszkodzenia samochodu musimy ustalić zarządcę drogi, na której doszło do zdarzenia oraz zadbać o dowody potwierdzające zdarzenie. Najlepiej jeśli posiadamy notatkę sporządzoną przez policję lub straż miejską. Jeśli takowej nie mamy, przydatne będą zdjęcia dziury i uszkodzeń samochodu oraz zeznania naocznych świadków.

Gdy mamy materiał dowodowy zaczynamy od ustalenia zarządcy drogi. Często sprawia to wiele kłopotów i na tym etapie większość poszkodowanych ma największe trudności. W Polsce drogi mogą się znajdować we władaniu gmin, powiatu, województwa lub Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ustalanie należy zacząć od wizyty w zarządzie dróg tej miejscowości, w której doszło do uszkodzenia auta. Jeśli zdarzenie miało miejsce poza miastem, pierwsze kroki należy skierować do urzędu gminy lub zarządu powiatu. Niekiedy informacje te można uzyskać na stronach internetowych instytucji, gdzie często znajdują się wykazy zarządzanych przez nie dróg.

Znacznie gorzej sytuacja wygląda w przypadku dróg niepublicznych i wewnętrznych. Za ich stan może odpowiadać np. spółdzielnia lub wspólnota. Niestety jeśli taka droga nie jest ubezpieczona od zdarzeń takiego typu, w praktyce odzyskanie odszkodowania może być znacznie utrudnione. Wtedy pozostaje tylko droga sądowa i skorzystanie z usług kancelarii prawnej zajmującej się odszkodowaniami.